Vláda v ČR v tiché součinnosti s pozemkovými spekulanty ničí naše města. Kdo žije v ČR už nějakou dobu, tomu je jasné, že sazba DPH se nemění naposledy. Kvalitní bydlení je vinou předražených cen stavebních pozemků dlouhodobě nedostupné pro většinu občanů ČR.

V nestabilních a nejistých podmínkách jsou jednotliví stavebníci a firmy nuceni neustále improvizovat. Při realizaci domu na základě smlouvy, domluvených garancí a záruk (tj. v převážné většině domů bytových, větších a objemnějších investicí) bude obtížné daně krátit. U napůl svépomocně stavěných domů se s řemeslníkem snadno domluvíme na fakturaci do kapsy.

Městské bydlení tak bude neustále zdražovat. Vláda rezignovala na podporu výstavby bytových domů a stále více lidí žene bydlet  za město. Investoři, kteří před takovými podmínkami neutečou na Slovensko, se trendu přizpůsobí intenzifikací zisku: zvyšováním podlažnosti a objemu nových bytovek. Kvalita stavební produkce ve městě a obyvatelnost nových čtvrtí tedy bude i nadále klesat. Tím se spirála útěku za město ještě zvýší. Nepůjde však o nějaký radikální zlom. Spíše o potvrzení trendu, kterým se naše stavebnictví a společnost ubírají už minimálně jedno desetiletí.

Bydlení v satelitu jako východisko z cenové nedostupnosti

Pro běžného člověka je již teď kvalitní bydlení téměř nedostupné. I ryze městský obyvatel si raději pořizuje bydlení za městem. Při tom je nucen vybírat z toho, co je na trhu. Částečnou svépomocí při výstavbě se samozřejmě dopracuje ke kvalitativně lepšímu a levnějšímu bydlení než u bytu v předražené novostavbě. Minimum regulace a nekoncepčnost nové zástavby však málokde vede ke vkusným řešením staveb, finanční diktát naopak vždy k malým parcelám, úzkým a neobytným (zato velice ekonomickým) ulicím.

Ekonomickým je satelit ale jenom pro jednu stranu. Ta druhá a početnější nakonec vše platí formou externalit. Za krátkodobé zisky budovatelů odloučené zástavby (které nikdo nenutí, aby své výnosy vložili do zkvalitnění veřejné dopravy) platíme neustálým zkapacitňování silnic a výstavbou nových parkovacích ploch ve městech.

Rezignace na podporu bydlení ve městě

Budovat obecní byty? Nesmysl! Stát přece neumí hospodařit. Dát bezplatně obecní a městské pozemky na bydlení? Leda tak na průmyslovou zónu pro velkého investora, nejlépe zahraničního. Ve svobodné ekonomice musí mít přece všichni stejné možnosti. A tak spekulanti s pozemky i nadále zvyšují cenu bydlení nám všem. Trh s bydlením po letech stavebního boomu ochladl. Developer v nejisté době potřebuje svůj 40% zisk a pokud nemá jistotu rychlého návratu investice, raději půjde své peníze vložit jinam, např. do peněz. (Perpetuum mobile dnešní ekonomiky je ale námět na jiný článek jinam.) 

Kolektivní (ne)odpovědnost

Architekt, placený developerem za návrh nejekonomičtějšího řešení,  je pak ten, kdo před veřejností nese morální odpovědnost. Projektuje přece nevkusná satelitní městečka a obří bytovky. Starosta obce je zas pro změnu rukojmím investorů. Když chce ve své obci zastavit odliv obyvatel, musí povolit výstavbu. Z důvodu rychlosti, protože včera už bylo pozdě a konkurence je rychlejší a levnější, nejsou prostředky k tomu navrhovat koncepčně a alespoň s minimem zeleně v ulicích. V řadě neatraktivních lokalit to ani není ekonomicky zdůvodnitelné. Nelíbí se mi vaše podmínky: Půjdu jinam! Ve vedlejší vesnici (budoucím satelitu) stromy v ulicích a regulaci nepotřebují vůbec.

Architekt už potom jenom kreslí a veřejnost se nestačí divit, kam až došlo naše pojetí svobodné společnosti. Svobodná společnost si svá pravidla definuje sama. Tady ale většina při ochraně svých práv jasně zaspala. Investorům byla práva  k maximalizaci jejich zisku (ať už jsou důsledky jakékoliv) přiznána automaticky. Právo na kvalitní životní prostředí a okolí svého domu si bude muset naše společnost ještě vybojovat. Ne revolucí, ale postupnými kroky: stačí se například podívat na začátek tohoto článku...

Související