Vážená tazatelko,

Ve Vašem dotazu nezmiňujete, jakou pracovní náplň, místo výkonu práce a délku výpovědní lhůty máte v pracovní smlouvě uvedené.

Právě znění pracovní smlouvy je pro zodpovězení dotazu určující. Obecně totiž platí, že měnit smlouvu (jakoukoliv, tudíž i pracovní) lze je dohodou stran. Co se týče přijetí práce v jiné pobočce vzdálené 20 km od bydliště, zde je důležité, jaké místo výkonu máte v pracovní smlouvě sjednáno. Mimo toto místo Vás zaměstnavatel nutit pracovat nemůže a nebude-li mít pro Vás práci v tomto místě musí pracovní poměr ukončit. Ovšem spadá-li toto nové místo pod místo uvedené ve smlouvě, může Vám zaměstnavatel kdykoliv nařídit tam pracovat.

To samé lze říci i o mzdě za práci, kterou pobíráte, tj. je zde rozhodující znění pracovní smlouvy.Mašek advokáti s.r.o.

Související