Santé Institut a Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pořádají bezplatný vzdělávací projekt zaměřený na oblasti:

  1. Motivačních aktivit:
    • Bilanční a pracovní diagnostiky, které zhodnotí vaše schopnosti a možnosti účastníka projektu a bude stavebním kamenem pro následnou rekvalifikaci a zprostředkování zaměstnání.
    • Motivační a poradenské aktivity, v jejichž rámci získáte dovednosti sebeprezentace na trhu práce s důrazem na prezentaci OZP zaměstnavateli a motivaci k práci na otevřeném trhu práce a naučí vás prezentovat ZP jako svou součást, která na trhu práce nemusí být nutně limitující.
  2. Poradenských aktivit:
    • zaměstnávání OZP – zákon o zaměstnanosti, kompetence Úřadů práce, podporované zaměstnávání, práva a povinnosti zaměstnavatelů, náhradní plnění.
    • státní podpora OZP – zákon o sociálních službách, příspěvek na péči, peněžní dávky SSP a sociální péče, mimořádné výhody ZTP, jednání s úřady.

Výstupem z výše uvedených aktivit pro vybrané účastníky bude poskytnutí podpory ve formě rekvalifikace, kdy účastník obdrží certifikát a bude mu poskytnuto individuální poradenství odbornými poradci a konzultanty společnosti DRILL B. S. se zaměřením na uplatnění na otevřeném trhu práce. Cílem projektu je zprostředkování práce účastníkům.

Účast na projektu je pro účastníky bezplatná.

V případě zájmu lze více informací získat prostřednictvím emailové adresy esf@sante-institut.cz nebo na telefonním čísle +420 776 566 661.

Související