V rámci redakčního testu připravenosti penzijních společností a jejích poradců vyrazil náš kolega na čtvrtou a v té době předposlední návštěvu do Komerční banky.

Sjednání schůzky proběhlo bleskově, paní na informační lince KB domluvila schůzku na pobočce přímo v lokalitě, kterou si zvolil, a to ještě týž den odpoledne (volal ráno). 

Při příchodu na pobočku již paní poradkyně kolegu očekávala, byť ona sama byla o schůzce informována údajně až "na poslední chvíli".

Po oznámení, že by kolega rád vstoupil do II. pilíře a získal bližší informace, začala poněkud zmatená přednáška. 

Dostal pod nos letáček o spoření na penzi s KB a hned "z první" se nemilosrdně dozvěděl, že II. pilíř se jej vlastně netýká, že může jen do III. pilíře, a to prý kvůli věku. (Což je samozřejmě nesmysl, lze držet produkty v obou pilířích)

Nechápavý výraz a otázka, zda je to vážně pravda, byly asi dostatečným impulsem, aby si paní poradkyně s omluvami odběhla na dvě minuty pro radu ke kolegyni. Po jejím návratu došlo k opravě, že tedy nakonec tento nový pilíř je i pro kolegu. (do II. pilíře samozřejmě může vstoupit každý do 35 let; pokud vám je nyní 35 a více, máte možnost takto učinit maximálně do konce června letošního roku)

Následně kolega získal vysvětlení, že vstupem do II. pilíře vyvede 3 % z hrubé mzdy ze stávajícího penzijního systému, ale že si k nim bude muset doložit 2 % z hrubé mzdy ze svého.

Paní se při svém následném výkladu zaměřila na způsob vyplácení prostředků v II. pilíři. Bude si tedy moci zvolit z výplaty prostředků doživotně či rozplánovaně na 20 let. Prostředky se v případě úmrtí dědí, avšak různými způsoby, a to v závislosti na tom, zda zemře před či po dosažení důchodového věku. (v podstatě přesný popis)

Upozornění, že v tomto pilíři se nedočká daňových úlev jako v tom třetím, kolega uvítal. +20 minut

Dotazy zvědavého/málo informovaného klienta: 

O kolik Kč přesně se mi tedy dle stávajících parametrů tedy sníží  můj měsíční příjem? Odpověď: "Budou to 2 % vaší hrubé mzdy."

Proč nabízíte čtyři různé důchodové fondy? Odpověď: "Každému vyhovuje jiný fond. Já si myslím, že takový nejlepší je ten fond státních dluhopisů, protože ten nakupuje vlastně dluh státu, a to je vlastně takové jisté, že víte na konci období, co dostanete a že to dostanete." (Vzhledem k intenzitě použití zájmen byla odpověď celkem přesná)

 Penzijní připojištění


Porovnejte výkonnost všech penzijních fondů a uzavřete smlouvu s tím nejvýhodnějším pro Vás. Za stávajících podmínek pouze do listopadu. Zjistěte optimální měsíční příspěvek dle nového zákona.>> Průvodce penzijním připojištěním


 

Výběr jednoho z daných fondů je permanentní, nebo můžu své rozhodnutí měnit? Odpověď: "To je dobře, že se ptáte, tímto si také nejsem jistá. Jestli vydržíte, zjistím to pro vás." Následný minutový telefonní hovor s poradkyní na drátě objasnil, že fond, respektive strategii,  měnit lze. (Jak často už se však kolega nedozvěděl)

Jak je to s poplatky? Odpověď: "Fond můžete změnit dvakrát do roka bezplatně, pak tam už máte poplatek za změnu, a to podle typu fondu, ve kterém jste. Takže například 0,3 % u toho dluhopisového, u těch dalších je to náročnější... (Poradkyně zaměnila poplatek Za změnu strategie s poplatkem Za správu)

Kdy se ke svým naspořeným prostředkům dostanu? Budu si je moci vybrat i o něco dříve? Odpověď: "Ke svým prostředkům se dostanete až dnem dosažení důchodového věku. Pokud budete chtít čerpat své prostředky dříve, měl byste spíše zvážit vstup do III. pilíře, kde existuje status takzvaných předdůchodů."

Je pravdou, že ve II. pilíři mohu přijít o své prostředky? Odpověď: "Ne zcela, o všechny určitě ne. Ale může se stát, že se vaše naspořené prostředky sníží vlivem nepříznivé situace na trhu a v ekonomice." + 20 minut

 

Kolega se však nedočkal jakékoliv přesnější kalkulace, aby získal představu, kolik by za stávajícího příjmu a situace na trhu mohl na svém důchodovém spoření v době odchodu do důchodu mít.

Schůzka se vedla ve velmi teoretické rovině, doplňovaná nelibě znějícími frázemi typu "takový ty", "nějak tak" a "jako asi". Nebyl například ani tázán na základní informaci jakou je třeba měsíční hrubý příjem. 

Jakožto jednoznačnému zájemci o II. pilíř, který to i předem deklaroval, se mu dostalo zevrubnému srovnání s III. pilířem. Během schůzky také vyšlo najevo, že paní poradkyni ještě čeká školení ohledně II. pilíře, a to přesně za dva dny.

Ke konci schůzky po 45 minutách byl opět mystifikován, že v podstatě nyní stojí před volbou mezi II. a III. pilířem, ať si tu volbu řádně rozmyslí, neboť nelze být v obou pilířích současně.  (Opakovaná chyba, kterou však již na začátku sezení vyřešili)

Podle paní poradkyně jej tedy čeká zásadní rozhodnutí, a proto by měl ještě jít na web a tam si přečíst přesné detaily. Celá věc je údajně "docela složitá" (s čímž se dá naprosto souhlasit) a je lepší si to řádně promyslet. K zamyšlení je tu však více věcí...

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru