Stáhněte si kompletní data

Zdroj: ČSÚ – Databáze ročních národních účtů

Aby byly údaje za jednotlivé roky srovnatelné, zvolili jsme zobrazení ve stálých cenách roku 2005. Vývoj hodnot v čase tudíž není zkreslen inflací.

Graf ukazuje takzvané domácí pojetí výdajů na konečnou spotřebu domácností. To znamená, že se jedná o útratu Čechů i cizinců za vybrané zboží a služby na území České republiky.

Data za rok 2012 budou k dispozici až ve druhém pololetí 2013.

Související