Při dostavbě nového jaderného bloku často čteme “učené” úvahy, jak se nová elektrárna vyplatí, nebo nevyplatí. Při četbě ekonomických úvah právníků, lékařů, reklamních specialistů energetických firem a hlavně příjemců různých dotací (které by měla hostitelská společnost nazvat parazity) se můžeme dozvědět o energetice a financích zajímavé věci.

Oprostím se od dotačních baronů, kteří do ceny elektřiny nikdy nezahrnou dotace, jež sají z ostatních, a uvádějí jen cenu na burze (která by jejich zdroje nikdy nepokryla). Zaměřím se na dva proudy, které vypadají nesmiřitelně.

První vám uvede účetní srovnání výstavby nových bloků s jinými zdroji, jako zde tato studie MIT, srovnávající uhelné, plynové a jaderné bloky v Evropě:

Druhý vám ukáže, že současně Provozované jaderné zdroje jsou bezkonkurenčně nejlevnější za provozu, viz tato studie NEI, pro jaderné, uhelné, plynové a ropné zdroje v USA:

 

Kdo má pravdu?

Inu, teď něco pro ty, kteří jako já nesnášeli na VŠE hodiny účetnictví. V Česku máme 6 odpisových tříd, značené kreativně 1 až 6. Doba odepisování podle tříd je od 3 do 60 let. Energetika a její budovy jsou ve třídě 4, doba odepisování je 20 let, většina technického vnitřního vybavení se dá odepsat dokonce za 10 či 5 let. Tedy delší odepisování než chladicí věže jaderné elektrárny mají u nás jen silnice (30 let, 5. třída) či hotely a kostely (60 let, 6. třída). Jaderné elektrárny jsou dnes stavěné na životnost 60 let, a to zahrnuje tlakovou nádobu reaktoru, parogenerátory a všechen beton, tedy i chladicí věže. Odepisovat lze i déle než uvedené hodnoty, ale to málokdo dělá, protože by jinak musel platit daně ze zisku - takže všichni raději odepíší co nejrychleji.

A proto je, při použití standardního účetnictví, profil zisku z JE prvních 20 let srovnatelný s ostatními zdroji  (odpisuji prostavěné miliardy, graf MIT) a pak 40 let mimořádně kladný (neodpisuji investici, jen palivo a provoz, graf NEI). Obojí je i není správné a obojí se používá, jak dokumentují uvedené grafy. První graf platí prvních cca 20 let života elektrárny, druhý zbylých 40.

Jelikož málokterý energetik je ekonom a ještě méně ekonomů rozumí energetice, můžeme číst nářky různých nátlakových skupin (a je jedno, jestli to jsou plynaři či paraziti placení ze solární daně), jak něco je, nebo není výhodné. Čtenář, který dočetl až sem, si jistě udělá názor sám.

Související