Rozhodnutí úřadů, které z podnětu neúspěšných studentů přezkoumávají testy státních maturit, mohou posléze kontrolovat soudy. Jak úřady, tak soudy se přitom v odůvodněných případech musí zabývat nejen formální správností celé procedury, ale i samotným testem a námitkami maturantů proti hodnocení.

Vyplývá to z rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS), který zamítl kasační stížnost ministerstva školství. Na rozhodnutí ve čtvrtek upozornila obecně prospěšná společnost EDUin.

Soudci nemohou vědět všechno, ale to neznamená, že by určité otázky mohly být vyloučené ze soudní kontroly jen kvůli tomu, že závisí na odborném posouzení. "Pokud by tomu tak bylo, soudní kontrola by v řadě oblastí zcela ztratila smysl, neboť rozhodování veřejné správy se velmi často týká otázek specializovaných, vysoce odborných, a tedy vymykajících se znalostem soudců," stojí v rozsudku senátu s předsedkyní Eliškou Cihlářovou.

Soudy si prý mohou v případě potřeby vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek.

Místo analýzy obsahu kontrolovali formality

NSS se konkrétně zabýval případem, kdy studentka zpochybnila hodnocení didaktického testu z českého jazyka a literatury, tedy jedné ze součástí státní maturity v roce 2011. Tvrdila, že některé její neuznané odpovědi byly správné. Ministerstvo školství ale výsledek potvrdilo. Ve stručnosti se přitom odvolalo na kontrolní hodnocení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Centrum podle ministerstva nezjistilo v procesu tvorby zadání, zpracování dokumentů a výpočtu výsledků žádné chyby. Úředníci tak v podstatě jen konstatovali, že zadání je bezchybné, a jakékoliv námitky proti některým testovým úlohám jsou proto bezpředmětné.

Studentka ale spolu se se skupinou dalších maturantů podala správní žalobu. Vytýkala ministerstvu školství například to, že se vůbec nezabývalo jejími argumenty proti hodnocení maturitního testu. V srpnu 2012 dal Městský soud v Praze studentům za pravdu.

Úředníci se podle soudu skutečně nevypořádali s námitkami studentů a v jejich rozhodnutí chybí řádné odůvodnění. Ministerstvo školství poté podalo kasační stížnost, kterou nyní NSS zamítl.

Závazné pro ministerstvo i soudy

Podle sdružení EDUin rozsudek uložil ministerstvu, aby se řádně vypořádalo s argumentací maturantky proti jejímu výsledku v didaktickém testu. Právní výklad NSS je závazný pro postup ministerstva a rozhodování krajských soudů v obdobných případech. Podle EDUin může rozhodnutí NSS přimět více budoucích maturantů k žádostem o přezkoumání výsledků.

"Nemají-li být krajské úřady a ministerstvo už v letošním ročníku státní maturity paralyzovány žádostmi maturantů o přezkum, musí se zásadně změnit styl práce CERMAT a její kvalita," stojí v tiskové zprávy obecně prospěšné společnosti, která se věnuje problematice vzdělávání.

Související