Vláda na dva týdny přerušila projednání návrhu zákona o úřednících, který by měl částečně odpolitizovat státní správu.

Než se znovu dostane na pořad vlády, má ministr vnitra Jan Kubice svolat schůzi, na níž zástupci koaličních stran vypořádají své připomínky k normě. Kvůli dosud chybějícímu zákonu o úřednících hrozí Česku podle Radiožurnálu zablokování financí z evropských strukturálních fondů od roku 2014. Česko by tak prý mohlo přijít o více než 500 miliard korun.

Vláda také zvažuje možnost, že by se kvůli přijetí zákona mimořádně sešla Poslanecká sněmovna, aby se mohl začít projednávat ještě v červnu. Vstoupit v platnost by pak měl na začátku příštího roku.

Norma by k odpolitizování státní správy měla přispět například zákazem pro vedoucí státní úředníky vykonávat funkce v politických stranách a hnutích, každoročním stanovením počtu pracovních míst v úřadech nebo povinnými výběrovými řízeními. Zákon ale nadále počítá s tím, že náměstci ministrů budou obsazováni politicky.

Návrh ministerstva vnitra původně počítal se zřízením funkce ředitele úřadu ministerstva, který měl být jasnou hranicí mezi politickou a úřednickou částí úřadu. Nakonec od něj ale ustoupilo. Státní zaměstnanci by měli být podle vnitra od politických tlaků chráněni například tím, že budou moci být odvoláni pouze z taxativně stanovených důvodů. V současné době obdobnou speciální ochranu nad rámec zákoníku práce nemají.

Zákon počítá i se zavedením povinnosti obsazovat volná pracovní místa ve výběrových řízeních.

"Uchazeče hodnotí nejméně tříčlenná výběrová komise. Ta vybere nejvýše tři nejvhodnější kandidáty a ten, kdo stojí v čele úřadu státní správy či jím pověřená osoba, buď obsadí pracovní místo jedním z těchto kandidátů, nebo, neshledá-li je vhodnými, vyhlásí nové výběrové řízení," řekl mluvčí ministerstva vnitra Pavel Novák.

V určitých speciálních případech, například při dočasném nahrazení nepřítomného úředníka, se výběrové řízení nebude muset konat.

Vliv nadřízených zůstane, tvrdí kritici

Návrh zákona kritizují jak opozice, tak i nevládní organizace. Podle Transparency International norma sice zavede výběrová řízení, zůstane ale možnost ovlivňovat personální obsazení vyššími úředníky. Toho se bojí i sdružení neziskových organizací Rekonstrukce státu, jehož členové dnes ráno před Úřadem vlády uspořádali happening, kde varovali před nebezpečím ovládání úředníků politiky nebo jejich kmotry.

Podle odhadů vnitra by se měl nový zákon dotknout zhruba 70 tisíc státních zaměstnanců. Pokud norma projde legislativním procesem v nynější podobě, měla by být účinná od ledna příštího roku. Jen v prvním roce by měla státní rozpočet zatížit o zhruba půl miliardy korun.

Související