Propojování akademického a soukromého sektoru je klíčové pro podporu zaměstnatelnosti mladých lidí, diverzita na pracovišti vede k vyšším výkonům firmy a investice do vzdělávání je investicí do rozvoje naší společnosti, naší země. Společenská odpovědnost firem, známější spíše pod originálním anglickým názvem „Corporate Social Responsibility“ je stále více probíraným firemním tématem. Jedním z nosných pilířů konceptu společenské odpovědnosti firem je oblast HR- lidských zdrojů. Aby mohla firma v této oblasti fungovat odpovědně, je nutné systematicky školit a vzdělávat její zaměstnance a vedoucí pracovníky a věnovat čas a úsilí práci s absolventy a studenty vysokých škol, budoucími zaměstnanci. Jak? Rádi dáváme na talíř několik příkladů a ukazuji, že firmy, které tuto nutnost vidí, existují.

V České republice probíhá již úctyhodných 21 let projekt Stínování manažerů, kterým prošlo jím více než 1 000 studentů. Funguje na principu krátkodobých stáží, kdy je student v přímém styku s manažerem v dané firmě, podílí se na řešení jeho každodenních úkolů a nahlédne tak pod pokličku fungování celé společnosti. Celý projekt je zprostředkováván neziskovou organizací Business Leaders Forem a tedy pro firmu nepředstavuje téměř žádnou zátěž v běžném chodu. Pro projekt je klíčový pečlivý výběr studentů a pečlivý výběr manažerů a firem. Na oboustranné serióznosti pak závisí míra benefitu pro firmu i studenta. Studentka VŠE, Šárka Vostárková, která se zúčastnila stínování ve společnosti DHL Express, říká: „S průběhem stáže jsem velmi spokojena, stínování mi pomohlo v ujasnění mé budoucí profesní orientace.“ Stínování nabízí ojedinělou možnost propojení akademické a podnikatelské sféry. Až 10 % studentů ročně navíc získá pracovní příležitost i po skončení programu Stínování, firmy mohou tímto způsobem najít šikovné budoucí spolupracovníky, ale i získat názor na svou činnost z nezaujatého pohledu, a tak profitují obě strany. Investorem letošního Stínování je společnost Mucos Pharma a jeho tvůrci bude deset inspirativních manažerů a deset excelentních studentů. Kromě GE Money Bank, generálního partnera loňského ročníku, se do projektu tradičně zapojují přední společnosti jako Microsoft, Ivitera, DAS, Cemex nebo výjimečné regionální firmy jako Tepelné hospodářství Hradec Králové či První Chodská.

Obdobným programem je Stínování přes hranice, Manager Shadowing across the Border, které nabízí kooperaci českých manažerů se zahraničními studenty. Do programu financovaného Visegrádským fondem se letos zapojí celkem 15 studentů z ekonomicky orientovaných oborů univerzit v Bratislavě, Varšavě a Budapešti. Účast na stážích v prestižních firmách je pro studenty skvělým odrazovým můstkem k mezinárodní kariéře. Někteří ze zapojených studentů se budou na stáži v Microsoftu snažit zmapovat CSR aktivity této firmy, jiní budou pomáhat s průzkumem trhu a analýzou potenciální expanze firmy Mamacoffee.

Ve druhé polovině letošního roku BLF plánuje ve spolupráci se společností SONS zavést program Stínování nevidomých. Jak vyplývá z názvu, cílem tohoto projektu bude poukázat na problematiku nevidomých a na to, že lidé s postižením jsou konkurenceschopní a výkonní pracovníci. V současné době hledá Business Leaders Forum celkem 5 firem, které se do projektu zapojí.

Víme, že studenti kromě získávání zkušeností mají zájem také o uplatnění svých znalostí v praxi. Proto pro ně realizuje Business Leaders Forum projekt CSR Ambassadors, který existuje pod záštitou ČSOB. V rámci tohoto projektu se tým studentů podílí na řešení konkrétního zadání dané firmy, zaměřeného na jednu z oblastí CSR (ekonomická, environmentální či společenská). Tedy již žádné seminární práce do šuplíku. Do prvního ročníku ve spolupráci s RWE se zapojilo celkem 36 studentů Přírodovědecké fakulty UK a řešili převážně ekologická témata. Letošními partnery jsou Nestlé a SKANSKA a projekt je zaměřen na studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. O tom, jak se jim podařilo vyřešit zadání na téma „Jak zvýšit výkonnost banky na základě společensky odpovědného podnikání“ se dozvíme v červnu při slavnostním ukončení a prezentaci v prostorách Era svět.

ČSOB jakožto generální partner zaštiťuje také poslední z portfolia projektů zaměřeného na spolupráci firem a univerzit, tzv. Business Master Classes, který měl v letošním roce premiéru. Jedná se o cyklus přednášek na témata, která studenti během běžné semestrální výuky na školách nemají možnost slyšet, a to např. Trénování mozku – efektivní cesta k jeho lepšímu využívání, Cesta z krize skrze globální ekonomiku, Kolik nás stojí korupce?, Jak zvítězit u výběrového řízení? či Time Management 4. generace.

Budoucí generace je klíčová pro úspěšný rozvoj českého podnikatelského prostředí a potažmo české společnosti. Pokud tedy máme možnost podpořit její dobrý rozvoj, neměli bychom se této možnosti jak již z pozice člena korporátního světa, neziskové sféry či akademické obce, vzdávat. Vzdělávání je skutečná šance, pro nás, pro naše děti, pro naši zemi.

Související