V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2013 byla všem účastníkům
vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak
očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím
čtvrtletí do konce září 2013 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro třetí čtvrtletí 2013 pomalé náborové aktivity.
5 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu
pracovních sil a 91 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů
vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2013 hodnotu +2 %.
„Jarní a letní období obvykle znamená oživení ve stavebnictví a zemědělství. V letošním
třetím čtvrtletí jsou tyto dva sektory zdrženlivější v nabírání nových zaměstnanců než
v předchozích letech. I přes částečnou zdrženlivost v náborových plánech, firmy podle
průzkumu Manpower Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací nadále těžko hledají řemeslníky,
obchodní zástupce, IT specialisty nebo techniky” řekla Jaroslava Rezlerová, generální
ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v osmi z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu
pracovních sil. Nejsilnější náborové aktivity hlásí odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu
a vody s Indexem +10 %. Zvýšení počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví
Ubytování a stravování a Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura +7 %. Negativní
náborové plány očekávají zaměstnavatelé ve dvou odvětvích. Nejhorší situaci na trhu práce
hlásí Stavebnictví, kde je Index na úrovni -6 %. Zpracovatelský průmysl hlásí Index -2 %.
Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé v Praze očekávají pro třetí čtvrtletí 2013 mírné zvýšení počtu pracovních sil
s hodnotou Čistého indexu trhu práce +4 %, stejně tak na Moravě. Zaměstnavatelé
v Čechách hlásí stabilní prostředí s hodnotou Indexu 0 %.
Globální pohled
Zaměstnavatelé ve 31 zemích a oblastech plánují zvyšování počtu zaměstnanců. Avšak
průzkum ukázal, že nelze očekávat, že globální náborové aktivity se významně zvýší.
Tisková zpráva
Manpower Index trhu práce Q3 2013
Naopak, nejistota stále snižuje důvěru zaměstnavatelů a z průzkumu vyplývá, že v porovnání
se stejným obdobím minulého roku se náborové aktivity zpomalí ve většině zemí a oblastí.
Čistý index trhu práce se v meziročním srovnání zlepšil nebo zůstal relativně stabilní pouze
v 19 zemích a oblastech. Z celosvětového hlediska je nejsilnější předpověď na Tchaj-wanu,
v Brazílii, Panamě, Peru a Turecku. Oproti tomu, nejslabší náborové prostředí očekávají
zaměstnavatelé v Itálii, Irsku a Španělsku.

-Les-

Související