V miliardových číslech popisujících prodej a včerejší převzetí uhelné elektrárny ČEZ Chvaletice těžaři se jaksi zapomnělo na to nejpodstatnější. Čím zaplatíme za pokračující provoz obstarožních zdrojů.

Hospodářské noviny v úterý popsaly, jak těžaři Pavel Tykač a Jan Diest převezli stát a jak jim v tom pomáhala státní firma ČEZ. Smlouva o prodeji hnědouhelné elektrárny Chvaletice je naplněna, těžaři v ní budou pálit svoje uhlí. ČEZ zase bude kupovat uhlí od miliardáře Tykače do elektrárny Počerady. Plány státu snižovat plýtvání uhlím v obstarožních a – vzhledem k masivnímu vývozu elektřiny – zbytečných elektrárnách jsou ohroženy. Právě aktualizovaná státní energetická koncepce se stává cárem papíru.

Ale nejde jen o mrhání uhlím, jehož nedostatek nyní mohou pocítit teplárny. Nejde jen o to, že z toho plyne ohrožení slibně se rozvíjejících měst a obcí v Ústeckém kraji. Jde také o to, že na provoz obou elektráren přispívá každý z nás – včetně kojenců – průměrně tisícikorunou ročně. Škody na zdraví a životním prostředí způsobené spalováním uhlí ve Chvaleticích a Počeradech totiž byly odborníky Centra pro otázky životního prostředí na Karlově univerzitě vyčísleny na 10 miliard korun ročně. Ty ovšem nezaplatí těžaři těšící se na ohromné zisky z elektřiny. Tyto náklady je potřeba pokrýt ze zdravotního a sociálního pojištění a daní, neboť reálně jde například o výdaje na zdravotní péči a pracovní neschopnost.

Fosilní baroni z ČEZu a Czech Coalu tak prosazují svůj privátní zájem. A zájem Česka snižovat svoji závislost na fosilních palivech jde do háje. Ukázkový kšeft s uhlím a elektrárnami je tak jen další důvod, proč musíme tíživou závislosti urychleně léčit. Politici by měli definitivně uzavřít debatu o těžebních limitech a vyvlastňování a postavit se za občany a ne za zisky těžařů. Zajistit energii totiž můžeme jinak. Především musí stát umožnit a pomoci domácnostem a obcím, aby kvalitně zateplily domy a vyráběly si teplo třeba z lokální biomasy a proud třeba v solární elektrárně na střeše nebo v obecní větrné elektrárně.

Že to jde, ukazují například výsledky z Anglie a Walesu, kde se podařilo snížit spotřebu elektřiny a tepla v domácnostech za šest let o celou čtvrtinu. Podle zprávy britského Národního statistického úřadu toho docílili hlavně díky zateplování domů, energetickému štítkování a zavádění moderních domácích kotlů. Vláda přijímá opatření za opatřením. Británie si totiž zákonem stanovila, jak se bude zbavovat závislosti na fosilních palivech a snižovat emise skleníkových plynů. Ostrované se očividně nespoléhají pouze na koncepce. Měli bychom jim rozumět. U nás jsou takové dokumenty akorát pro srandu Tykačům a Romanům.

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA
Související