Michael Smith se na české Akademii věd zabývá výzkumem korupce. Před měsícem na základě jeho studie financování politických stran vznikl web politickefinance.cz, kde ukazuje stranické sponzory a strukturu příjmů a výdajů stran.

U každé strany je k dispozici seznam sponzorů včetně velikosti daru, roku jeho uskutečnění, rozdělení na fyzické a právnické osoby nebo identifikace firmy.

Data pocházejí z výročních zpráv let 2006 až 2012, které jsou k dispozici v parlamentu. Jde o veřejná data, přístupná nicméně pouze těm, kdo se za nimi vypraví do parlamentní knihovny. Jejich zveřejnění na webu by nemělo nic bránit.

Úřad pro ochranu osobních údajů na to má jiný názor - jejich zveřejnění podmínil tím, že bez souhlasu fyzických osob nebudou zveřejněny jejich citlivé údaje, za které informaci o sponzorství politiků považují. U fyzických osob proto na webu najdete pouze iniciály.

"Potřebujeme konzultace s ÚOOU," vysvětluje Michael Smith. "Když v roce 2011 Česká pirátská strana zveřejnila výroční finanční zprávy politických stran včetně seznamu dárců, ÚOOU dospěl k závěru, že nedošlo k porušení zákona vzhledem k tomu, že byly zveřejněny informace veřejně dosažitelné a určené ke zveřejnění. Není důvod, proč bychom neměli mít možnost realizovat stejnou činnost. Navíc ÚOOU by měl dospět k závěru, že když podle zákona dárce poskytuje politické straně dar, při tomto činu dárce sám zveřejňuje své osobní údaje", dodává Smith.

V rozhovoru nad databází webu politickefinance.cz jsme se zeptali na sponzorské úspěchy ODS, charakter darů a směr, kterým se bude analýza darů ubírat.

Fyzické osoby darovaly stranám v posledních šesti letech 805 milionů korun, právnické osoby 649 milionů. Čím je způsobeno, že fyzické osoby jsou ke stranám štědřejší než firmy?

Při srovnávání fyzických a právnických osob je potřeba pamatovat na několik věcí: za prvé, dary fyzických osob můžou pocházet z jejich byznysových aktivit. Je taky třeba si uvědomit, že pokud vlastníte firmu, často se rozhodujete na základě toho, kde je pro vás výhodnější uplatnit odečet ze základu daně. Takže i když se zdá, že fyzické osoby darují víc než právnické, nemusí nutně jít o příjmy ze závislé činnosti. A poslední poznámka, tentokrát opačným směrem. Strany ve výročních zprávách občas označí fyzickou osobu za právnickou prostě proto, že uvede svoje IČ.

Dá se tedy odhadovat, že velká část darů fyzických osob jsou ve skutečnosti dary podnikatelů.

Sponzorské dary podle politické strany

Suverénně nejúspěšnější stranou co do počtu sponzorských darů je ODS. Dostala víc než polovinu všech darů, které politické strany obdržely (14 z 25 tisíc), podobně je tomu s celkovou částkou (716 milionů z 1,45 miliardy). Není divné, že je rozdíl mezi ODS a zbytkem spektra tak obrovský? Může jít o zatajování darů, o kterém nedávno mluvil David Rath?

O zatajování darů určitě nejde. Znamenalo by to, že jedna ze stran – v tomhle případě ODS – má perfektně čisté financování, zatímco ostatní nikoliv. Nic takového se neodvážím tvrdit.

Množství a hodnota darů pro ODS odráží fakt, že šlo o jednu ze dvou dominantních stran a zároveň velmi stabilní stranu celého polistopadového vývoje. Její volební úspěch závisel převážně na "bílých límečcích", tedy vyšších a středních manažerech a zaměstnancích ve službách, obvykle ve větších městech. Třída profesionálů vytěžila z ekonomického vývoje země nejvíc a má největší finanční prostředky, které může darovat, nebo spíš "investovat" do politiky. Nejde bohužel stoprocentně ověřit, zda právě tihle lidé zásobují ODS vedle hlasů i penězi, ale naše data tenhle pohled spíš podporují.

Napadá mě ještě jeden důvod: ODS byla téměř po celé zkoumané období ve vládě. Jinými slovy, pokud mají politické dary koupit vliv, pak dává větší smysl darovat těm, kdo jsou zrovna u moci. Tuhle hypotézu podporuje i fakt, že v naší databázi na politickefinance.cz jsou firmy, které dávají dary více stranám, třeba ODS a ČSSD najednou. K potvrzení téhle teorie nicméně potřebujeme analyzovat delší časovou řadu – přesně tomu bych se chtěl věnoval v další fázi své práce.

Sponzorské dary pro politické strany podle roku

Sponzorské dary pro politické strany podle roku

Co říká o českém politickém prostoru rozložení darů v čase?

Přijde mi zajímavé, že ODS a ČSSD získaly ve volebních letech 2006 a 2010 podstatně víc sponzorských peněz než jindy. U malých stran tenhle trend vidět není.

Když budu spekulovat – ODS a ČSSD, nejúspěšnější strany uplynulých dvou desetiletí, si vytvořily stranickou infrastrukturu se schopností efektivně získávat finanční podporu, když je zrovna nejvíc potřeba. Malým stranám tahle infrastruktura chybí. KSČM je závislá na pravidelných poplatcích svých členů a jsou uváděny jako peněžní dary, takže její financování je v čase téměř neměnné. Některé menší strany, které jsou úspěšné v obecních a krajských volbách – jako je KDU-ČSL –, zase dokážou získat podporu regionálních dárců. Proto mají i ony poměrně stabilní financování.

Existuje vztah mezi regionem, odkud pochází předseda strany, a větším množstvím darů z tohoto kraje?

Je mi líto, ale sponzory stran podle předsedů a jejich domovských krajů jsem analyzovat nezkoušel. Každopádně pochybuji, že by mezi nimi existoval silný vztah.Struktura financování politických stran

Struktura financování politických stran

Napadá vás, co dalšího by se v datech o sponzorech dalo hledat?

Ano. Velmi cenná by byla třeba analýza podpory politických stran podle ekonomického sektoru. Příklad: ODS a TOP 09 měly v posledních letech poměrně silnou podporu stavebních firem. U ostatních stran takhle výrazná nebyla. Strukturu finančních darů podle sektoru by nemělo být obtížné zjistit. Koneckonců každá strana má agendu, která vyhovuje některým firmám víc než jiným. Bylo by zajímavé se podívat, zda jejich zaměření skutečně odpovídá segmentu, odkud přichází nejvíc sponzorů.

V nejbližší době bychom také rádi rozšířili web politickefinance.cz o možnost hledat dotace pouze od firem, které dosáhly na veřejnou zakázku. Tenhle vztah určitě za analýzu stojí.

Související