Ministerstvo průmyslu a obchodu nesprávně zúčtovalo v pomocném analytickém přehledu za rok 2012 zhruba 11 procent údajů v objemu 71 miliard korun. Vyplývá to z výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Údaje analytického přehledu jsou určeny pro monitorování a řízení veřejných financí a měly by sloužit k predikci vládního deficitu a dluhu a pro plnění vykazovacích povinností Česka vůči mezinárodním institucím, zejména Eurostatu. Proto má kvalita údajů zásadní význam.

"Kontroloři zjistili, že téměř 11 procent údajů v objemu 71 miliard korun bylo zatíženo nesprávnostmi přenesenými do pomocného analytického přehledu z chyb vzniklých při vedení účetnictví ministerstva," sdělila mluvčí NKÚ Olga Málková.

Na vině však podle úřadu není jen ministerstvo. "Novela vyhlášky, která definuje konkrétní povinnosti zpracovatelů pomocného analytického přehledu, vyšla ve sbírce zákonů 28. prosince 2011. Zpracovatelé tak měli jen čtyři dny na to, aby provedli potřebné organizační a technické změny," uvedla Málková.

Tvorbu přehledu navíc podle ní z významné části upravuje právně nezávazný dokument ministerstva financí. "NKÚ tento fakt pokládá za systémový problém," doplnila.

Kvůli nejednoznačnosti účetních předpisů nemohli kontroloři vyhodnotit správnost čtvrtiny údajů v přehledu ministerstva průmyslu a obchodu v objemu 168 miliard korun. "Nejasná aplikace předpisů tak představuje největší riziko pro využitelnost údajů přehledu," míní mluvčí NKÚ.

Ministerstvo už v průběhu kontroly začalo pracovat na odstraňování zjištěných nedostatků.

Na podrobný výsledek kontroly se podívejte zde.

Související