K historicky prvním českým volbám do Evropského parlamentu dorazilo 28,3 procenta českých voličů, o pět let později pak ubyla jedna desetina procenta. Nyní agentura CVVM odhaduje přibližně účast 32 procent. 

Češi se o eurovolby nijak zvlášť nezajímají, horší účast měli v roce 2009 jen Rumuni (27,67 %) Poláci (24,53 %), Litevci (20,98 %),  a Slováci (19,64 %). Pokud pomineme země, kde je účast povinná, tedy Lucembursko, Belgii a Řecko, nejaktivnější jsou Malťané (78,79 %), Italové (65,05 % - zde jsou volby rovněž povinné, ale neúčast není pokutovaná) a Dánové (59,54 %).

Pro srovnání s okolními zeměmi, v roce 2009 přišlo k eurovolbám 43,3 % oprávněných Němců či 45,97 % Rakušanů.

Volební účast v jednotlivých zemích EU můžete prozkoumat v následujícím grafu, zdrojová data publikuje na svých stránkách Eurostat.

Související