První byl vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu ze září 2002, do konce roku 2013 pak čeští zákonodárci navrhli a schválili dalších 515 předpisů, které se nějakým způsobem vztahovaly k legislativě Evropské unie.

Šlo tak o necelých 38 procent veškeré přijaté legislativy, dohromady bylo za posledních deset let nově schváleno či novelizování 1153 zákonů. Patřil k nim antidiskriminační zákon, stejně jako právní úprava zadávání veřejných zakázek či novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Nelze říct, že bez unie by Česko zmíněné zákony nepřijímalo, k úpravám by došlo tak jako tak. Zákonodárci ale museli mít při své práci na zřeteli evropská pravidla a požadavky.

Asi nejplodnější bylo 3. čtvrtletí roku 2005, vláda Jiřího Paroubka tehdy předložila 29 zákonů se vztahem k unii, což byla téměř polovina tehdejší legislativní aktivity.

Poměr zákonů se vztahem k EU a bez něj ukazuje následující graf, názvy jednotlivých norem pak najdete v tabulce na konci článku.

 

Zdroj dat: Poslanecká sněmovna

 

Související