Jiří Smíšek bude v rámci své pozice zodpovědný za řízení obchodních činností v regionu a navázání spolupráce s novými partnery.

Po ukončení vysokoškolských studií v roce 1986 pracoval ve společnosti Zetor (Zetor Tractors), kde se v průběhu let vypracoval z dílčí pozice vedoucího útvaru Inovace výrobních programů až na pozici technického ředitele a člena představenstva. V roce 2013 byl pověřen řízením dceřiné společnosti Zetor Kovárna. Dále řídil činnosti spojené se snižováním přímých nákladů výrobku technickými opatřeními, investiční činnosti firmy a dotace z fondů EU.

Jiří Smíšek vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojní, ekonomika a řízení strojírenské výroby. Hovoří anglicky.

Ve volných chvílích se věnuje cestování a sportu, zejména tenisu a fotbalu.

Jiří Smíšek, oblastní ředitel společnosti Brammer Czech

 

 

 

 

 

 

Jiří Smíšek

 

Související