Dvě velmi odlišné skupiny mudrlantů používají slovo „trh“ častěji, než jakékoli jiné, když mluví o ekonomice. Tou první jsou absolventi běžných úvodních kurzů ekonomie. Tou druhou jsou urputní ekonomové se zálibou v partizánských debatách o jakékoli vulgaritě, která přichází po vlastním ekonomickém výzkumu.

Člen té druhé skupiny před několika dny prohlásil, že Václav Havel, disident prezidentem, „odmítal tržní ekonomiku“ a „prostě nechtěl trh“. Ve skutečnosti bylo pár českých ekonomů, kteří se obtěžovali slovně obhájit svobodné podnikání přesvědčivěji než právě pan Havel:

„Ačkoli mé srdce může být nalevo od středu, vždy jsem věděl, že jediný ekonomický systém, který funguje, je tržní ekonomika. … Toto je jediná přirozená ekonomika, jediný druh, který dává smysl, jediný, který vede k prosperitě, protože je to jediný, který odráží přirozenost života samotného. Podstata života je nekonečně a tajemně mnohotvará, a proto nemůže být obsažena, nebo naplánována, ve své plnosti a proměnlivosti, jakoukoli centrální inteligencí.“

(Havel, V. Summer Meditations. New York: Alfred A. Knop 1992. S.62)

Související