Pavel Kulhavý (47) pracuje v PwC Audit od roku 1991. Má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním auditorských a poradenských služeb českým i nadnárodním společnostem zejména z odvětví spotřebního zboží, maloobchodu, energetiky, automobilového průmyslu a strojírenství. Pracoval také v ústředí PwC pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) v Londýně, kde poskytoval mezinárodním společnostem poradenství v oblasti IFRS. Je kvalifikovaným členem mezinárodní Asociace certifikovaných účetních (FCCA) a statutárním auditorem registrovaným v Komoře auditorů České republiky.  V letech 2008 až 2011 byl členem Kotačního výboru Burzy cenných papírů v Praze.

Před auditorskou profesí stojí řada výzev a regulatorních změn. Těší mě, že budu moci přispět k tomu, aby se uživatelé účetních výkazů, které čeští auditoři ověřují, bez ohledu na měnící se tržní podmínky a regulaci mohli spolehnout na důvěryhodnost těchto dokumentů,“ řekl Pavel Kulhavý.

Související