Se začátkem března startuje projekt Koruna za kilo, společná akce pro sběr elektroodpadu společností Asekol a Národní rady osob se zdravotním postižením.

Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. března do konce roku vhodí do červených kontejnerů, získá nadační fond Rovná šance, který spadá pod národní radu, jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.

Každý, kdo letos vhodí starý telefon, fén nebo třeba toustovač do jednoho z 2 123 červených kontejnerů po celém Česku, tedy pomůže hendikepovaným najít práci.

V loňském roce se za stejné období vybralo z červených kontejnerů celkem 1 000 000 kilogramů elektroodpadu, letos se očekává podobný výsledek.

Znamená to, že by nadační fond mohl získat i milion korun.

"Jednorázové finanční příspěvky v tomto případě neplní svůj účel, zato rekvalifikace a stálé zaměstnání mají pro běžný život hendikepovaných a jejich zařazení do společnosti daleko větší význam," říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

„Nadačnímu fondu Rovná šance jsme se rozhodli pomoci tímto způsobem i proto, že v rámci zpracování elektroodpadu spolupracujeme s několika chráněnými dílnami v Česku a víme, jak je pro hendikepované spoluobčany obtížné najít si práci,“ vysvětluje Martina Ďaďová, ředitelka marketingového oddělení kolektivního systému Asekol, který červené kontejnery provozuje.

Češi se meziročně zlepšili ve zpětném odběru elektrozařízení o 8 procent, v průměru tak každý Čech loni odevzdal 1,62 kilogramů.

"Stále ale převažuje, že třídíme spíše velká zařízení, jako jsou ledničky, pračky, televize nebo PC monitory. Bohužel drobného elektrozařízení z domácnosti se dostane k recyklaci sotva 25 procent," říká Martina Ďaďová, manažerka z Asekolu.

"I proto jsme se v letošním roce zaměřili v tomto charitativním projektu na sběr v červených kontejnerech, které jsou určeny právě na drobné elektro jako PC příslušenství, malé kuchyňské spotřebiče, elektronické hračky a pododobně. Vhozový systém má omezení v rozměrech 40 krát 50 centimetrů, což je pro představu velikost průměrného PC. Kontejner má navíc samostatný vhoz na baterie," popisuje Ďaďová.

V minulých letech Asekol kromě jednotlivých regionálních kampaní, jako byla roadshow Najdi si svůj červený kontejner, což bylo turné o recyklaci v 56 městech, pořádal i celorepublikové akce s podporou některé z charitativních organizací.

V rámci projektu Věnuj mobil například Asekol uspořádal charitativní koncert v O2 areně na podporu nadačního fondu Kapka Naděje. Lístek získali lidé za odevzdaný vysloužilý mobilní telefon. Akci pořadatelé pojmenovali po hlavním lákadlu, tedy Kabát za mobil.

Asekol je nezisková společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení.

Stará se o sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

Související