Afrika a její silný fundament

Zaměříme-li se na fundamenty, brzo zjistíme, že africké země se pravidelně řadí mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Tažen silnou domácí poptávkou, hrubý domácí produkt v subsaharské Africe vzrostl v obou uplynulých letech o 4,7% a očekává se, že od letoška až do roku 2022 poroste ročním tempem 5-6%. Nemoci jako HIV nebo ebola jsou podle posledních statistik na ústupu a střední délka života se rovněž zvětšuje.

Zlepšující se úroveň zdravotnictví napomáhá snižovat novorozeneckou úmrtnost a zvyšovat míru přežití běžných onemocnění. To se za předpokladu konstantní porodnosti promítne do vyššího tempa růstu celkové populace. V roce 2013 zaznamenal africký kontinent přírůstek obyvatel o 2,51%. Při porovnání s Oceánií (+1,47%), Asií (+1,06%), Amerikami (+1,03%) a Evropou (+0,10%) jde o největší relativní přírůstek ve světě. Odhaduje se, že do 40 let dosáhne populace subsaharské Afriky 2,4 miliard, což je více než dvojnásobek současné hodnoty. Odhadovaný populační vývoj na jednotlivých kontinentech mezi lety 1950 až 2050 v miliónech obyvatel je zachycen na grafu níže.

Legenda: Plná čára = střední varianta; stínovaná oblast = pesimistická až optimistická varianta; Přerušovaná čára = varianta s konstantní porodností

Příznivá demografie

Do konce století bude dle populační divize OSN africký kontinent čítat 4 miliardy lidí. Kromě nejrychleji rostoucím je africké obyvatelstvo s mediánem 19 let ještě nejmladším na světě. Zatímco se pracovní síla v Africe rozrůstá, většina vyspělých států světa se potýká s opačným problémem. Nicméně k tomu, aby africké země plně využily svůj obrovský ekonomický potenciál, je potřeba zlepšit řadu věcí.

Potřeba investic do infrastruktury

Zaprvé musí být vybudována infrastruktura, kde jsou zejména investice do elektráren a elektrických sítí klíčovým determinantem dalšího ekonomického rozvoje. Data amerického úřadu pro energetiku ukazují, že v roce 2011 produkční kapacita celé subsaharské Afriky činila 78 gigawattů, přičemž 44 gigawattů bylo tvořeno Jihoafrickou republikou. Jinak řečeno, Afrika měla pouze 7% elektrické kapacity Spojených států a 70% obyvatel subsaharské Afriky nemělo přístup k elektrické energii ze sítě. Šťastné domácnosti, které mají přístup k elektrické energii ze sítě, však stejně raději upřednostňují benzínové generátory, neboť dodávky elektřiny jsou často doprovázeny výpadky. Spolehlivý a levný zdroj elektrické energie by tedy nepochybně pomohl spotřebitelům uvolnit část disponibilního příjmu na ostatní statky a služby. V současnosti se několik velkých projektů na výstavbu elektrické infrastruktury již realizuje, tak je spíše otázkou času, kdy dojde k v této oblasti ke hmatatelnějšímu pokroku.

Potřeba investic do vzdělání

Zadruhé je potřeba zlepšit všeobecnou úroveň vzdělání a průměrný inteligenční kvocient. V průměru jenom každý druhý Afričan starší 15 let umí číst a psát. V Jihoafrické republice, zemi s jedním z nejvyšších světových podílů vládních výdajů na vzdělání, se již však míra gramotnosti (94%) blíží míře gramotnosti ve vyspělých zemích (99%). Více znepokojující jsou nicméně bídné kognitivní schopnosti. Z výsledků jistého výzkumu na prestižní univerzitě Witwatersrand v Johannesburgu vyplynulo, že průměrné IQ tamějších studentů je 84, což je výrazně pod celosvětovým průměrem 100 bodů. Za předpokladu, že univerzitní studenti skórují v průměru o 15 bodů více než průměrní občané dané země, lze odvodit, že průměrné IQ v Jihoafrické republice se pohybuje někde kolem 70 bodů.

Přestože je logické myšlení z velké části vrozené a dědičné, může se v delším časovém horizontu zlepšit vlivem kvalitnější stravy a dostatečně stimulujícího prostředí. Katalyzátorem tohoto trendu by se na druhém největším a nejlidnatějším kontinentě mohl stát především rychle expandující přístup k internetu.

Skrytý potenciál Afriky

Shrneme-li fakta, Afrika má obrovský ekonomický potenciál díky svým příznivým demografickým trendům a zlepšujícím se životním podmínkám. Po hladomoru, nemocech, válkách a uplácení možná budeme brzo častěji ve spojení s Afrikou slýchat o ‚‚Afrických lvech‘‘, obdobně jako jsme slýchali před několika lety o ‚‚Asijských tygrech‘‘. Nicméně vzhledem k výzvám, kterým africké země čelí, lze očekávat, že raketový růst afrických aktiv ještě není na obzoru.

Autor: Jan Kaška, David Krejča
www.AuraInvest.cz

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Související