Za dobu existence politické strany "Whig" (1833-1860) byli zvoleni dva její kandidáti za prezidenta USA, přičemž v následujících letech byli čtyři zvolení prezidenti USA za republikánskou stranu (včetně Abrahama Lincolna) v minulosti také členy této strany. Strana "Whig" prosazovala liberalismus, modernizaci a industrializaci. Mezi její členy patřili také Daniel Webster (senátor za Massachusetts) a Henry Clay (senátor za Kentucky), kteří zastávali také funkci ministra zahraničí USA a byli neúspěšnými kandidáty své strany na prezidenta USA. Oba dva byli také výbornými řečníky a inspirativními osobnostmi.

Citáty Daniela Webstera:

1) Bylo věčným bojem zachraňovat svobodu ze spárů výkonné moci.

2) Svět je řízen více zdáním než skutečnostmi, takže je zcela nutné, být viděn tak, že něco víte, stejně tak jako to něco vědět.

3) Spravedlnost je velkým zájmem člověka na zemi. Je to provazec, který k sobě navzájem přitahuje civilizované bytosti a civilizované národy.

4) Ten, kdo manipuluje s měnou, okrádá pracující o jejich chléb. Nepořádná měna je jedním z největších politických zel.

5) Neomezená moc ve zdaňování, nutně zahrnuje i moc ke zničení.

6) Všichni jsme agenti jedné stejné svrchované moci, lidu.

7) Vláda lidu, vytvořená pro lid, vytvořená lidem a odpovědná lidu.

8) Jedna země, jedna ústava, jeden osud. 

 

Citáty Henryho Claye:

1) Raději budu mít pravdu, než se stát prezidentem.

2) Utlačovaní lidé jsou oprávněni, kdykoli kdy mohou, se postavit a rozbít svá pouta.

3) Statistiky nemohou nahradit úsudek.

4) Přijde čas, kdy se zima zeptá, co jste dělali celé léto.

5) Ze všech lidských sil působících na záležitosti lidstva, žádné z nich nejsou větší než soutěž a konkurence.

6) Ústava Spojených států nebyla vytvořena jen pro současnou generaci, ale i pro generace příští - neomezené, nedefinované, nekonečné, věčné potomstvo.

7) Vláda je svěřenectví a představitelé vlády jsou správci. Oboje, svěřenectví i správci, jsou ustanoveni pro prospěch lidu.

 

Čtete na podobné téma:

Citáty selského rozumu Jamese Bovarda o politice

Související