Ekonomický rast je tu a téma ekonomickej krízy zmizla ako para. Zdá sa, akoby sa veci vracali do starých dobrých ekonomických koľají. Nezamestnanosť klesá a výhľad, najmä pre strednú triedu zamestnaní, sa zdá byť ružový.

Zlaté pravidlo však hovorí, že nikdy nevstúpiš do tej istej rieky. Za posledných sedem rokov pretieklo veľa vody najmä v príchode nových technológií. Tieto vstupujú do cesty vytváraniu nových pracovných príležitostí pre tradičné profesie, ktoré najviac utrpeli v poslednej kríze.

Blízka budúcnosť neveští nič pozitívne pre profesie, ako sú napríklad pracovníci vo výrobe, ale najmä v oblasti služieb všemožných druhov. Ich príležitosti nebudú rásť a v priebehu nasledujúcich desiatich rokov budú naďalej klesať bez ohľadu na vývoj ekonomiky.

Tieto tri nové technológie už vyrástli z detských plienok a v mnohom naznačujú, ktoré profesie sú na odchode do minulosti.

Robotika

Aj keď prvá vlna priemyselných robotov už nahradila množstvo profesií pri výrobných pásoch, prichádza ďalšia vlna strojov, ktoré sú schopné nahradiť profesie, ktoré si vyžadujú nielen manuálnu zručnosť, ale aj „myslenie“. Šoféri kamiónov dostanú v krátkom čase silnú konkurenciu v podobe „áut bez vodiča“, kde Google, Uber a Tesla vyvíjajú technológie v prvom rade na „diaľkové trasy“. Keďže k tomuto povolaniu sa viaže obrovské množstvo ďalších služieb na prepravných trasách v podobe ubytovania či občerstvenia, efekt eliminácie jedného povolania sa bude násobiť. Ďalšími príkladmi sú napríklad roboty schopné pripraviť a upiecť hamburger, a tým efektívne vytlačiť nízkokvalifikovaný personál z odvetvia rýchleho občerstvenia, alebo plne automatizovaná obsluha skladov, ktorú používa Amazon. Robotika definitívne vylúči všetky manuálne a opakujúce sa úkony. Odhaduje sa, že napríklad v USA to teoreticky znamená až 47 % pracovných miest.

Umelá inteligencia (AI)

AI je „mozog“ robota, ktorý nahrádza manuálnu prácu, ale AI atakuje aj úlohu čisto „znalostných profesií“. Schopnosť rozpoznávať ľudskú reč a obraz, analyzovať a kategorizovať obrovské množstvo informácií a formulovať myšlienky vo forme reči alebo textu je už realitou dneška.

Profesie, ako sú napríklad agent kontaktného centra, informačný analytik, asistentka, účtovník, poradca v oblasti práva či daní, ale aj taký rádiológ interpretujúci röntgenové snímky, majú už zdatného a stále sa zdokonaľujúceho protivníka.

Všetky znalostné profesie, postavené na opakujúcich sa úkonoch, pri ktorých sa vyžaduje iba nízka miera kreativity, sú v ohrození. AI zatiaľ nevie myslieť ako človek, ale dokáže už efektívne zvládať úlohy vyžadujúce si jednoduché myšlienkové pochody.

3D tlač

3D tlač je možno tou najrevolučnejšou technológiou, ktorá prinesie nielen zánik určitých profesií, ale aj zmenu celosvetového ekonomického ekosystému.

Jej vplyv na zánik profesií nespočíva iba v automatizácii, ale v ich kompletnom vymazaní zo zemského povrchu. 3D tlač totiž vytlačí celé odvetvia súvisiace s výrobou komponentov, opracovávaním materiálov a montážou hotových výrobkov.

3D tlačiareň totiž modeluje výrobok priamo zo základných materiálov, a tým eliminuje všetky medzistupne výroby. Odhaduje sa, že 3D tlač priamo ovplyvní zánik viac ako tristo výrobných profesií. Formou reťazovej reakcie sa však problém presunie do ďalších odvetví, ako je napríklad výroba obrábacích technológií, logistiky a prepravy tovarov.

V minulosti ľudstvo zažilo už niekoľko situácií, keď nové technológie vytlačili postupne niektoré povolania. Misky váh sa však vždy relatívne rýchlo vrátili späť do rovnováhy, pretože zároveň vznikali úplne nové profesie, na ktoré sa pracovná sila preškolila.

Špecifikom technologického zemetrasenia, ako ho zažívame dnes, je rozsah a rýchlosť, akým atakuje svet práce.

Rovnováha sa obnoví, ale prechod bude oveľa bolestivejší. Ľudia zvyknutí na svoju prácu od „deviatej do piatej“, v ktorej viac ako kreativitu používajú naučené postupy, si príliš ekonomické oživenie neužijú. A to bez ohľadu na to, či ide o robotníka, alebo asistentku, účtovníka alebo agenta kontaktného centra.

Po ekonomickej kríze teda možno prichádza kríza profesií.

Související