Podle nového zákona o veřejných zakázkách bude moci zadavatel vyloučit dodavatele, který se mu dříve neosvědčil, sám si stanovit mimořádně nízkou cenu nebo kontrolovat jen nejvýhodnější nabídku. Nebude muset také vyloučit nejvýhodnější nabídku kvůli formalitám. Podle nových pravidel pak bude mimo jiné také možné využít zjednodušený režim pro zakázky na sociální služby. „Zákon přináší zadavateli celou řadu možností, jak dosáhnout kvalitního plnění veřejné zakázky. Je určen pro poctivé zadavatele, kteří chtějí kvalitně zadávat veřejné soutěže. Není pro ty, kteří ho chtějí porušovat. Tomu nezabránila ani dosavadní přeregulovaná složitá pravidla, která paradoxně ve své složitosti často chrání i nepoctivce,“  řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 

"Kdyby předkladatelé zákona netrávili tolik času se změnami již zažité terminologie (např. poddodavatel namísto subdodavatel apod.), mohli mít daleko více času na přípravu zásadních ustanovení zákona i navazujících předpisů. Zákon se nyní řeší na poslední chvíli, navíc se zásadními rozpory. I pokud se stihne schválit do konce roku, úředníci ani firmy se do dubna nestihnou nová pravidla naučit," řekla Kateřina Koláčková, výkonná ředitelka společnosti Otidea.

Podle Ondřeje Chmely, advokáta v Ambruz & Dark Deloitte Legal nový zákon reflektuje prostřednictvím evropské směrnice celoevropské zkušenosti s aplikací předchozí legislativy a stejně tak v rámci ČR zohlednilo ministerstvo v některých ohledech předchozí aplikační praxi. "Za pozitivní lze označit oproti stávající úpravě odstranění některých nadbytečných administrativních požadavků např. ohledně hodnotících komisí a formálního posuzování nabídek a dále např. upřesnění pravidel pro změnu uzavřených smluv z veřejných zakázek, což bylo dosud v praxi častým problémem," tvrdí Chmela s tím, že naopak pro dodavatele se do budoucna může jako problematická ukázat úprava možnosti vyloučit dodavatele, který se tzv. „neosvědčil“. "Aplikace tohoto ustanovení může vést k řadě sporů mezi zadavateli a dodavateli. Dodavatele jistě může překvapit i novinka v podobě možných přímých plateb od zadavatele k subdodavatelům," dodal advokát.

Související