Blanka není tunel!“ Takto PR oddělení Metrostavu odmítalo námitky, že tunel stavba se neúměrně prodražila. Nic lepšího, než tento výkřik asi veřejnost nedostane. Jak účelně byly využity desítky miliard korun, se nikdy nedozvíme kvůli jedné české anomálii..

  „Účinný legislativní mechanismus v tomto ohledu představuje zákon o registru smluv a zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ),“ píše se ve výroční zprávě BIS za rok 2014 v rámci části o klientelistických skupinách v krajích. Na jejich soustavné prorůstání do krajské politiky zpravodajci upozorňují řadu let.

  Audit hospodaření krajů a měst má v okolních zemích  na starosti Nejvyšší kontrolní úřad. U nás tomu tak není. Řeč čísel je přitom více než výmluvná: dnes NKÚ může kontrolovat 1,2 bilionu korun z veřejných rozpočtů, z nichž většinu ale tvoří takřka bezproblémové mandatorní výdaje. Přibližně stejně velká částka ale ročně proteče skrz obce a státem či samosprávou ovládané firmy. Jediný způsob, jak zahrnout do kontrolního mechanismu tyto stovky miliard korun, je tedy rozšířit pravomoci NKÚ.

  O tom, že by se pravomoci úřadu měly rozšířit, panuje “všeobecná shoda” napříč politickým spektrem poměrně dlouhou dobu. Podporu tomuto záměru nedávno koneckonců vyjádřil i premiér Bohuslav Sobotka přímo při návštěvě NKÚ. Jak ale bývá v ČR zvykem, nic není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Aby mohl NKÚ rozšířit svou působnost, musí dojít k novelizaci ústavy, v rámci které je jeho postavení zakotveno. Novelu schválili poslanci a stačí aby ji schválila i horní komora. V Senátu přitom leží od minulého roku. Senátoři ji nechtějí odhlasovat dříve, než bude připravena také úprava zákona o NKÚ. Právě ta má totiž detailně popsat, jak budou nové pravomoci úřadu fungovat. A protože jsou senátoři často úzce navázáni na samosprávu, nechce se jim schválit úpravu ústavy bez toho, aby měli v ruce konkrétní „prováděcí“ zákon. Alespoň to tvrdí. Může to být i výmluva. V minulosti ho senátoři za ČSSD již jednou zablokovali a proto jsme po volbách přesvědčili 74 poslanců, aby novelu ústavy spolu s exposlancem Polčákem znovu předložili.

 Premiér Sobotka při zářijové návštěvě NKÚ slíbil návrh předložit v horizontu týdnů a slovo tedy dodržel. Poslanci ve středu 7.10. novelu schválili, takže senátoři budou moci v dohledné době ukázat, zda zastupují svoje voliče nebo starosty a zastupitele ve svém regionu. Rozšíření pravomocí NKÚ se tedy, doufejme, blíží do cílové rovinky.  Příští pražské tunely pak snad budou skutečně jen dopravními stavbami a BIS bude moci vyřadit ze svých výročních zpráv odstavce o krajském byznysu, na které si nikdo nemůže posvítit…

Je Blanka tunel? Nevíme...

 

Jan Vurbs, analytik platformy Rekonstrukce státu

 

Související