Dohoda evropských ministrů navázala na červnovou dohodu ohledně nařízení o ochraně údajů. "Postoj Rady znamená, že EU je na dobré cestě dokončit reformu ochrany údajů – tak, jak vyzvala Evropská rada – do konce letošního roku," stojí v tiskové zprávě Evropské komise.

„Právo na ochranu osobních údajů patří mezi základní práva v EU. Oběti a svědkové, ale i podezřelí z trestného činu mají právo na ochranu svých osobních údajů v kontextu vyšetřování a prosazování práva. Obecná pravidla a zásady, které navrhujeme, toto budou zajišťovat,“ okomentovala dohodu komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Harmonizovanější zákony podle ní umožní policii a žalobcům snáze spolupracovat v přeshraničním vyšetřování a efektivněji bojovat proti zločinu a terorismu v Evropě.

Směrnice o ochraně údajů bude podle předkladatelů chránit základní právo občanů na ochranu údajů, s nimiž nakládají orgány činné v trestním řízení. Osobní údaje každého jednotlivce se musí zpracovávat zákonným a korektním způsobem pouze ke konkrétním účelům. Dohled budou zajišťovat nezávislé vnitrostátní orgány pro ochranu údajů. K dispozici musí být i účinné soudní opravné prostředky. Návrh také znaemná méně byrokracie pro úřady. Policie a orgány činné v trestním řízení již nebudou muset používat různé soubory pravidel ochrany údajů podle toho, odkud údaje pocházejí, čímž ušetří čas a peníze. Nová pravidla budou platit jak pro vnitrostátní, tak přeshraniční předávání osobních údajů. 

Směrnice také stanoví obecné zásady a jasná pravidla pro situace, kdy policie a orgány činné v trestním řízení předávají osobní údaje mimo EU. V těchto případech musí být rovněž zajištěna náležitá ochrana údajů.

Ještě v říjnu bude ke směrnici zahájen trialog Komise, Evropského parlamentu a Rady EU. Všechny tři instituce souhlasily s plánem dokončit reformu v roce 2015.

Související