Šéfové nejvyšších soudů, zástupci Poslanecké sněmovny i Senátu a představitelé právnických profesních komor se sešli v Českých Budějovicích, kde se koná výroční sněm Soudcovské Unie. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Roberta Pelikána podle nich dlouhodobě nekomunikuje jak s justicí, tak Parlamentem. Resort svou pozici hájí, prý chce ještě čas na přípravu podkladů, které jim bude prezentovat.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán nedorazil na další justiční událost. Tentokrát nestihl setkání nejvyšších představitelů soudců. Ti se místo něj v Českých Budějovicích dočkali náměstka sekce mezinárodní a ústavněprávní, Petra Jägera. "Máme ministra, který je neviditelný," oglosoval absenci Pelikána předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Ministr přitom nedávno musel vysvětlovat, proč se neúčastní jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Jeho šéf, Jeroným Tejc, si tak ministra pozval na kobereček. "Nepovedlo se nám vyvarovat konfliktu s ministrem spravedlnosti. Věřím, že se podaří to velmi rychle vyřešit. Proto jsme využili jeho předvolání a začneme si vyříkávat koncepční věci," řekl Tejc. Výbor chce řešit hlavně to, jak ministerstvo informuje o nové legislativě.

"Pracovníci ministerstva spravedlnosti v čele s panem ministrem připomínají rčení o Yettim – všichni o něm mluví, ale nikdo jej neviděl," dodal předseda Senátu Milan Štěch. Podle vyjádření resortu ale nešlo v minulosti předejít konfliktním termínům. Stejně tak v případě aktuálního sněmu. "Pan ministr má dlouhodobě plánovaný osobní program," řekl Pavel Procházka z resortu spravedlnosti s tím, že na mimořádnou schůzi sněmovního výboru ministr dorazí.

Ministerstvo prý soudce nezvládá

Podle Pavla Šámala ministerstvo není schopno  v potřebné míře zajistit správu justice. "To je základní otázka a proto potřebujeme orgán správy soudnictví a neměli bychom se ho vzdávat. Tvrzení, že to je překonaný institut je mimo realitu," řekl předseda Nejvyššího soudu s tím, že je pro reformu justice aktuálně dobré klima. "Jsem připraven se na tom podílet a snažit se, abychom reformu začali od soudů prvního stupně," dodal. Podle předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry pak ministerstvo absolutně opustilo centrální a jednotnou správu soudů. "Předsedové krajských soudů nahrazují neustálý, stále se zrychlující rozpad schopnosti ministerstva spravovat resort, a to mluvím o úřednících," uzavřel Vávra.

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa účastníkům sněmu řekl, že namísto diskuze čelí justice tradičním pokusům o zpřísnění kárné odpovědnosti soudců, opětnové snaze o přesun účastnických sporů Českého telekomunikačního úřadu na soudy a totálnímu utlumení prací na nových procesních kodexech. "Práce mohou být samozřejmě kdykoliv obnoveny, máme dostatek rešerší i analýz," řekl Baxa s tím, že bude rád, pokud se k diskuzi o novém modelu správy soudnictví připojí každý, kdo o to má zájem.

Ministerstvo se nařčením brání. Pelikán prý aktuálně připravuje strategický materiál, který zmapuje problémy justice. Až bude hotový, plánuje se zástupci soudců diskutovat.

Otevřené dveře

Soudci dodnes nemají žádný orgán, který by je oficiálně zastupoval. Ministr spravedlnosti přitom nedávno zastavil práce na přípravě Nejvyšší radě soudnictví, která by se například mohla vyjadřovat k novým zákonům. "Jste opomíjení v připomínkovém řízení, to mě velmi překvapuje. Vláda by měla mít v legislativě, která se soudců týká, od této skupiny stanoviska," řekl Milan Štěch. Soudci podle něj mohou do Senátu kdykoliv přijít a předložit návrhy. "Je potřeba zapojit právnická povolání, soudce nevyjímaje. Dveře ústavně právního výboru jsou otevřené a vyslechneme vás, budeme s vámi diskutovat," slíbil zase poslanec Jeroným Tejc. Podle něj se také bude výbor snažit zastavit přenos telekomunikační agendy na soudy. Obává se jejich zahlcení.

 

 

 

Související