Mimořádné zasedání. Tak by se dala popsat  schůze sněmovního ústavně-právního výboru, kam kromě poslanců a zástupců ministerstva spravedlnosti dorazili i předseda České advokátní komory Martin Vychopeň, prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová nebo prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková. Tématem byly změny v exekucích, insolvencích, státním zastupitelství anebo třeba reforma justice.

Počty exekutorů půjdou dolů

„Neumím říct, jak to dopadne,“ uvedl ministr Pelikán před poslanci jedno z hlavních témat jednání, odměny soudních exekutorů. Resort je chce totiž svou vyhláškou do konce roku snížit. „Exekutorská komora nakonec uvolila s námi spolupracovat v té míře, že poskytuje informace o nákladech exekutorů, a na základě toho si děláme jasno v tom, jak bychom se měli posunout s náklady,“ řekl Pelikán s tím, že samotná informace o tom, že se chystá snížení nákladů, vedla k tomu, že začaly exekutorské úřady mohutně pracovat. „Mají brigády, aby toho stihli co nejvíc,“ dodal ministr. To ale podle šéfky exekutorů není pravda. Podle dat, která resortu odeslali, není pro snížení odměn prostor a vedlo by tak k zavírání úřadů. Exekutoři by to ekonomicky neustáli. "Je to velmi nebezpečné," varovala i šéfka Soudcovské unie Zemanová.

„Dlužníků je víc než věřitelů, lidé proto výrokům pana ministra tleskají. Nehodlá ale ministerstvo ubrat počet exekutorů tím, že sníží odměnu a tím jich bude méně? Pokud ke snížení dojde, v mnoha okresech kanceláře nepřežijí. I takové, které jsou dnes bezproblémové. Přežijí to jen exekutorské fabriky,“ řekl poslanec a exministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. „Skutečně se domnívám, že trh vykazuje všechny znaky toho, že exekutorů je z ekonomického hlediska příliš mnoho,“ odpověděl mu Pelikán. Část subjektů je podle něj z ekonomického pohledu příliš malá, než aby mohla vyrůst. „V normálním světě by trh opustili, ale v tomto regulovaném ne,“ řekl. Dnes navíc podle Pelikána běžný, jednotlivý věřitel u exekutora nepochodí. A to chce změnit. „Privilegované postavení mají velcí, institucionální věřitelé. Fungují tak, že si z části dlužníků vytlučou tolik, aby to pokrylo náklady na ty, ze kterých peníze nevytlučou,“ dodal.

Trestní řád se nestihne

Poslanci se zajímali také o několik zákonů, které ministerstvo přislíbilo v dohledné době dodat. Jedním z nich je bezplatná právní pomoc. „Do konce roku máme za úkol předložit věcný záměr, který se zpracovává. Nyní ho projednáváme s Českou advokátní komorou. Půjdeme cestou advokátského systému,“ prohlásil Pelikán. Znamená to, že by bezplatnou právní pomoc nezajišťoval žádný zvláštní úřad, ale poskytovali by ji v předem stanovených případech advokáti, a to ještě šířeji než dnes.

Poslanec Marek Benda z ODS následně otevřel téma reformy justice. Pelikán prý podle jeho slov ignoruje poznatky ze soudní praxe a uzavírá se před světem. „Nepostupujeme jinak, než jak jsme se domluvili na schůzce s čelními představiteli justice v létě. Na podzim dopíšeme první verzi takzvané Bílé knihy justice, pak ji předložíme a budeme se o ní bavit. Obavy z toho, že když už to bude napsané, nebudeme to chtít měnit, nesdílím,“ odpověděl mu Pelikán s tím, že dokument mapující problémy justice nepíšou ministerští úředníci sami. „Pomáhá nám s tím celá řada soudců, ale ti si vymínili, že je nebudeme jmenovat. V justici je napjatá atmosféra,“ řekl.

Posledním tématem před pauzou v jednání byl trestní řád. Poslanec Zdeněk Ondráček z KSČM se pozastavil nad tím, že se práce neposunují. „Nevím, kde se vzala fáma, že se na něm nepracuje. Existuje pracovní komise s hvězdným složením, která se sešla pětkrát a nyní bude mít šestou schůzi,“ odpověděl Pelikán s tím, že již existuje několik částí zákoníku, které jsou hotové a připravené k předložení velké komisi. „Ještě před tím budou projednány s profesorem Šámalem, aby byla kontinuita prací. Na kodexu musíme intenzivně pracovat, ale nemám ambici ho v tomto volebním období dotáhnout do sbírky zákonů. Je to nemožné a bylo by to nezodpovědné,“ uzavřel ministr.

Nejvyšší rada soudnictví ministrovi nevadí

"Vydáme se cestou recepce či silné inspirace rakouským občanským soudním řádem. Je mezinárodně považován za velmi dobrý předpis, stojí navíc vedle rakouského občanského zákoníku, který byl inspirací," popsal v odpoledním bloku ministr poslancům plány na rekodifikaci občanského soudního řádu. Téma se vzápětí stočilo k Nejvyšší radě soudnictví. "Nerad bych myšlenku Rady opouštěl, ale jsou tu zdvižené varovné prsty," řekl Pelikán s tím, že podle něj není v Evropě přínosnost již exiatujících Rad jednoznačná. "V tuto chvíli je naše představa, že by měla vzniknout Nejvyšší rada soudnictví jako orgán reprezentativní. Orgán, který by v sobě soustředil existující samosprávné prvky," upřesnil s tím, že i on postrádá v justici jasného partnera. "Takže Rada ano, ale téma je její role a pravomoci," řekl Pelikán s tím, že do konce roku představí Bílou knihu, která bude aktuální problémy justice mapovat. Bude to podle něj vstupní materiál do diskuze. "Nechci, aby to bylo chápáno jako finální stanovisko ministerstva. Bude to výkop debaty a přál bych si, aby o něm byla vedena svobodná a odborná debata," uzavřel Pelikán.

Související