Jeho 104 stránková kniha Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti? malého formátu A6 z listopadu 2015 popisuje odlišnosti islámské civilizace a kultury od civilizace a kultury západní a upozorňuje na projevy a vývoj islamizace v ČR i jiných zemích jak v minulosti, tak i v současnosti, směřující do možného budoucího scénáře vzniku EURÁBIE, což je označení Evropy po úspěšném proběhnutí islamizačního procesu, který byl zahájen v 60. letech 20. století a dnes již plně graduje.

Jaká zajímavá sdělení z knihy mě nejvíce zaujaly?

- Oficiálním dogmatem multikulturalismu a dnešního liberalismu je tvrzení, že islám je stejný jako jiná náboženství či ideologie. Zejména se tvrdí, že jinak mírumilovné islámské teologické texty jsou pouze zneužívány radikály, kteří překrucují význam islámu...Absurdita této teorie spočívá v tom, že pokud by byla správná, měla by se vztahovat i na nacismus a jemu podobné ideologie.

- "Islám je víra, ale současně je to i filozofie, morálka, řád věcí, styl, atmosféra - jedním slovem, je to celkový způsob života. Není možné mít islámskou víru a neislámsky pracovat, hospodařit, bavit se, vládnout," hlásá brožurka Islámské deklarace vydaná českými muslimy.

- Korán sám rezolutně označuje ty, kdož se neřídí islámským právem šaría, za něvěřící, a tedy nepřátele islámu a Alláha: "Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Alláh, jsou nevěřící."

- Při svém studiu problému islamizace ČR a Evropy jsem pochopil onu jednoduchou rovnici, že islám je následek a ne příčina problému naší společnosti, a tedy "vyřešit" islamizaci znamená nejprve vyřešit problémy naší společnosti.

- Kazatel Muhammad Ajíd v září 2015: Dá-li Alláh, budeme po nich (Evropanech) dupat našima nohama...budeme s nimi plodit děti a ovládneme jejich země! My je (uprchlíky) pak seskupíme ve jménu Chalífátu. A řekneme Evropě: "To jsou naši synové! Nechte je na pokoji nebo k vám pošleme bojové šiky! A my vás, s Alláhovou pomocí, udupeme!"

 

Čtěte na podobné téma:

Recenze: Eurabia - mýtus nebo realita budoucnosti?

Související