1. Káva

Původ sahá do Habeše k ortodoxním křesťanům.

 

2. Optika

Základní principy optiky jsou popsány v čínských textech z 5. století před n. l. První publikovaný obraz fotoaparátu je v Gemma Frisius 'De Radio Astronomica et geometrica z 1545 n.l.

 

3. Šachy

Obdoba šachů byla hrána ve starověké Indii, ale hra byla vyvinuta do formy, jakou ji známe dnes v předislámské Persii.

 

4. Létání

První zmínky o létání jsou z Činy kolem roku 200 př.n.l., kde využívali bambus a hedvábí.

 

5. Koupele

Mýdlový materiál byl nalezen v hliněných válcích vykopávek starého Babylónu z doby 2800 př. n.l.

 

6. Destilace

Existují jak egyptské ilustrace destilačních zařízení, tak zbytky destilačních zařízení nalezených v údolí Indu (Pákistánu) z předislámské doby kolem 3000 př.n.l., tak i Herodotův záznam o způsobu destilace terpentýnu z 425 př.n.l.

 

7. Kliková hřídel

Klikový hřídel byl znám už Číňanům dynastie Han, která vládla mezi roky 206 př.n.l. a 220 n.l.

 

8. Prošívání

Historie sahá do starověké Číny a první dynastie Egyptu až k roku 3400 př.n.l.

 

9. Architektura

Nejrevolučnějším architektonickým vynálezem je beton zdokonalený Římany umožňující stavět budovy, které by bylo možné postavit za použití tradičním překladovým systémem. Tento vývoj umožnil konstrukci amfiteátrů, koupelí a svahových chrámů římského světa. A ačkoli byl gotický oblouk používán v 13. století, byl ve skutečnosti poprvé použit Asyřany (ne muslimy) v roce 722 př. n.l. Pokud jde o islámské dómy, tak nejlepším příkladem dómu v antice je Pantheon v Římě, postavený téměř 500 let před islámem v letech 118-135 n.l.

 

10. Lékařské nástroje

Mnoho moderních chirurgických nástrojů mají přesně stejnou konstrukci jako ty, které vymyslel v 10. století muslimský chirurg zvaný al-Zahrawi. Jeho skalpely, kostní pily, kleště, nůžky na jemnou oční chirurgii a mnoho z 200 nástrojů, které navrhl jsou nerozpoznatelné od nástrojů moderní chirurgie. Více než tisíc let před al-Zahrawim, řečtí a římští lékaři používali celou řadu chirurgických nástrojů, jak uvádí staré texty s jejich stručnými popisy, tak jejich nálezy v ruinách Pompejí. V domě, který patřil řeckému chirurgovi v roce 79 n.l., byly identifikováno přes 100 lékařských nástrojů a byly známy i starověkému řeckému lékaři Hippokratovi (460-370 př.n.l.), který žil více než tisíc let před islámem a mnoho z nich v jejich obdobné formě jsou stále dnes používány.

 

11. Větrný mlýn

Větrný mlýn nebyl vynalezen v roce 634 n.l. pro perského kalifa. Firuz (Abu-Lu'lu'ah), araby vlastněný nemuslimský otrok, který v roce 644 n.l. zavraždil kalifa Umara v mešitě v Medíně je popsán islámskými zdroji jako perský stavitel větrných mlýnů. Jejich stavba byla již v Persii známa, před přítomností islámu.

 

12. Imunizace a vakcinace

Imunizace byla rozšířená a zahrnovala použití strupů neštovic, jako např. použití mnohem méně nebezpečných kravských neštovic pro vyvolání imunity proti neštovicím. Imunizace proti neštovicím byla také v Číně během 10. století a nejstarší text se o ní zmiňuje z roku 1549. V Indii lékaři zvyšovali imunitu aplikací strupů na rozdrásanou zdravou kůži a technika vakcinace se rozšiřovala na západ přes Turecko do Evropy.

 

13. Plnící pero

Popis historie plnicího pera nemůže začít jinak než s brkem. Brk pera byl použit pro spisy egyptských králů před 4000 lety. Nejčastěji bylo používáno husí peří s ostrým hrotem a inkoustem rostlinného původu. Plnicí pero, fungující na principu pístu bylo vytvořeno vynálezcem Folschem v 1809 a v roce 1931, László Bíró představil první kuličkové pero navržené tak, aby lépe využívalo inkoust, který by se nezanáší nebo neroztírá. Ti, kteří tvrdí, že plnicí pero bylo vynalezeno v roce 953 muslimi musí dokázat jeho konstrukci a typ používaného inkoustu.

 

14. Systém číslování

Systém číslování používaný po celém světě je indického původu se stylem zápisu číslic v arabštině. Počátky algebry, pojmenované po knize al –Khwarizmiho Al-Jabr wa-al-Muqabilah, lze vysledovat k antickým Babyloňanům. Matematik Diophantus Alexandrie (214 až 298 n.l.), je jako autor série knih s názvem "Arithmetica" označován za "otce algebry".

 

15. Tří-chodové menu

Když Římané napadli Británii v roce 43 nl (téměř 600 let před příchodem islámu) opřinesli s sebou i koncept tříchodového jídla, skládající ho se z prvního chodu, hlavního jídla a dezertu.

 

16. Koberce

Nejstarší koberec byl zjištěn při vykopávkách mohyly v pohoří Altaj na Sibiři, pocházející z 5. století př. n.l.. Jeho tkací technika znamená dlouhou historii vývoje a zkušeností v tomto oboru. Jiné formy koberecového tkaní byly použity v Egyptě, Mezopotámii a na Středním východě a v Asii před asi 4000 lety. Koberec je před-islámským vynálezem.V roce 47 př. n.l. byla také Kleopatra z Egypta pašována k Juliu Caesarovi ve srolovaném kobereci.

 

17. Moderní šek

Moderní šek sice pochází z arabského saqq (písemný slib), ale myšlenka předání zlata nebo zboží po překonání nebezběčné cesty sahá k papírovým směnkám a tisku peněz ve starověké Číně či k Římanům v 1. století př.n.l.

 

18. „Země je kulatá“

Eratosthenes (275-194 nl) již v 240 př.n. l. změřil obvod země. Indický astronom a matematik Aryabhata (476-550 nl) se také zabýval sféricitou Země a uvedl, že její obvod je 4,967 yojanů, čili 39968 km, což je blízko k rovníkové hodnotě 40,075 km.

 

19. Střelný prach

Číňané objevili ledek, střelný prach a první jej použili k vojenským účelům i střelbě z kanónů.

 

20. Zahrady

Zahrady byly arabskou tradicí dlouho před islámem jako např. Visuté zahrady Semiramidiny postavené kolem roku 600 př. n. l., přičemž i římskou tradicí byly zahrady a fontány používané pro meditaci a potěšení. Také čínské Suzhou zahrady (770-476 př.nl) byly navrženy pro relaxaci a i nejstarší obrazové záznamy zahrad jsou v dávných egyptských hrobkách.

 

zdroje:

http://www.independent.co.uk/news/science/how-islamic-inventors-changed-the-world-6106905.html

http://www.wikiislam.net/wiki/How_Islamic_Inventors_Did_Not_Change_The_World

Související