Petr Očko, předseda TA ČR

Technologická agentura ČR je klíčovou institucí podporující aplikovaný výzkum v České republice a abychom tuto úlohu mohli plnit zodpovědně, sledujeme, jaké jsou aktuální trendy v této oblasti v Evropě i ve světě. Jsme v kontaktu se zahraničními agenturami i dalšími mezinárodními institucemi a snažíme se do České republiky přenášet ty nejlepší zkušenosti ze zahraničí. Aktuálně máme s kolegy za sebou dvě důležitá jednání v Paříži. Tím prvním bylo setkání s představiteli OECD, se kterými jsme mimo jiné probírali záležitosti takzvané produkční revoluce. Jde o mimořádně důležité téma, které se týká i problematiky inovací řízených daty, což je v posledních letech naprosto klíčová a bouřlivě se rozvíjející oblast. Masivní rozvoj používání širokopásmových sítí, postupující robotika, 3D tisk a využívání nových materiálů produkují enormní množství dat a informací, jejichž kombinace umožňuje přicházet s řadou dalších inovací ve výrobních procesech. Ekonomiky založené na znalostech těchto postupů získávají na jedné straně výraznou mezinárodní konkurenceschopnost, na straně druhé však musejí počítat s nárůstem investic do znalostního potenciálu svých obyvatel. Téma je velmi zajímavé zejména pro Českou republiku, kde v současnosti probíhá debata o Průmyslu 4.0, což je v podstatě čtvrtá průmyslová revoluce související nejen s postupnou digitalizací. Technologická agentura ČR se v této debatě logicky velmi angažuje. V naší diskuzi se zástupci OECD bylo zmíněno i naše zapojení do dalších projektů, například v oblasti Center kompetence nebo poskytování dat do souhrnných zpráv této organizace.   

Druhé setkání, které jsme v Paříži absolvovali, bylo jednání výkonného výboru TAFTIE - evropské asociace předních národních inovačních agentur, jíž je TA ČR od roku 2010 členem. Národní agentury sdružené v této organizaci velkou měrou přispívají k posílení hospodářských výsledků Evropy tím, že podporují inovace prostřednictvím provádění jak vnitrostátních, tak i mezinárodních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích. Členství v takové organizaci znamená přístup k obrovskému zdroji informací a zkušeností, které mohou být využity v dalším rozvoji i v přípravě programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na jednání byly prezentovány výsledky evropských projektů SELECT a CompAct. První z nich je zaměřený na doporučení hodnocení ve výzkumu a vývoji, což je pro TA ČR hodně důležité téma. Druhý projekt se orientuje na již zmíněná Centra kompetencí. Detailní výsledky obou projektů budeme mít k dispozici a hodláme je plně využít.

Je velmi dobře, že TA ČR má možnost účastnit se takovýchto vrcholných jednání a komunikovat se svými partnery na této úrovni. Navíc příští rok bude Technologická agentura ČR předsedat organizaci TAFTIE, což do Prahy přivede celou řadu významných celoevropských jednání. Máme se rozhodně na co těšit.

Petr Očko

předseda TA ČR

(CV Petra Očka)

Související