Petr Očko, předseda TA ČR

Možnost spolupracovat s těmi nejlepšími bývá vždy velká výzva a obrovská příležitost, která se nemusí opakovat. Odměnou pak jsou skvělé výsledky a zkušenosti na celý život. Jsem proto moc rád, že se nám podařilo v rámci programu DELTA, který je zaměřený na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur, vyhlásit již třetí veřejnou soutěž a že jsme při této příležitosti byli kontaktováni partnery z Jižní Koreje.

Tato země je příkladem ukázkové spolupráce státního sektoru se soukromými subjekty v oblasti výzkumu a vývoje a velkého důrazu na výzkum orientovaný na klíčové technologické obory a příležitosti. Obrovský rozvoj a ekonomický zázrak tohoto asijského tygra je toho důkazem. Zdevastovaná a zaostalá země po válečném konfliktu v padesátých letech minulého století zažila obrovský ekonomický růst spojený s dramatickým růstem životní úrovně. Firmy jako Samsung, LG a Hyundai, ale také agentury podporující výzkum jako KETEP (Korean Energy Technology Evaluation and Planning) či KIAT (Korea Institute for Advanced Technology), dnes tvoří dobré jméno korejské technologické vyspělosti po celém světě. Obrovský ekonomický růst a zvýšení konkurenceschopnosti korejského zboží je mimo jiné dáno i mimořádným pracovním nasazením, které je v zemi standardem.

Plné nasazení je patrné i v přístupu ke vzdělání a zde také existuje prostor pro inspiraci. Korejští studenti totiž pravidelně obsazují nejvyšší příčky srovnávacích testů a průzkumů v oborech jako je matematika a přírodní vědy. Vysoká úroveň vzdělání v těchto oblastech logicky vytváří velmi plodné podhoubí pro špičkový výzkum a vývoj. Nyní se tedy prostřednictvím Technologické agentury ČR otevřela pro české firmy a výzkumné instituce možnost navázat spolupráci s korejskými partnery a podílet se na společných projektech. Technologická agentura navázala spolupráci právě s dvěmi zmíněnými agenturami KIAT a KETEP, které budou financovat korejskou část takovéhoto společného projektu.

Petr Očko

předseda TA ČR

(CV Petra Očka)

Související