Petr Očko, předseda TA ČR

Předvánoční doba bývá tradičně dobou setkávání s přáteli, partnery a všemi, s kým spolupracujeme. Je příležitostí poděkovat za spolupráci a zhodnotit, jaká vlastně byla.

Jsem velmi rád, že desítky setkání, která jsem v posledních dnech a týdnech absolvoval za Technologickou agenturu ČR, byly přátelské, pozitivní a s výhledem na ještě užší spolupráci v příštím roce. Utvrzuje mne to v tom, že TA ČR v roce 2016 fungovala velmi dobře. Má skvělý tým, který odvedl v posledních dvanácti měsících velký kus náročné a poctivé práce. Poděkování však patří i partnerům ze státní správy, akademické i podnikové sféry, bez kterých by agentura nemohla fungovat a existovat. Společně se nám letos podařilo mnoho úspěchů dobrých věcí.

Kdybych měl připomenout ty, které nám daly nejvíce zabrat, budu mluvit především o našich programech na podporu aplikovaného výzkumu, jejichž dobré fungování je pro nás vždy klíčové. Bez jakéhokoli zaškobrtnutí proběhly všechny letošní veřejné soutěže v režii TA ČR a dočkali jsme se pozitivního hodnocení od mnoha našich partnerů. Jsem hrdý na to, že se nám to podařilo zajistit v tak malém pracovním týmu, který máme k dispozici.

Velké množství práce odvedla agentura také na přípravě nových programů a nebylo to vždycky jednoduché. Už na počátku roku se podařilo prosadit program BETA2 (následovník programu BETA), kde patří velký dík i mé předchůdkyni na pozici předsedkyně agentury. A hned v dubnu pak vláda schválila další program s názvem ZÉTA. Ten je zaměřený na mladé lidi zabývající se výzkumem a vývojem s tím, že vede k projektům s aplikovanými výsledky. Program pomáhá také zajišťovat rovné příležitosti a bourat bariéry v oblasti výzkumu.

Ve druhé polovině roku jsme finalizovali další dva důležité nové programy. A to jednak zcela nový program energetického výzkumu s názvem THÉTA a dále program zaměřený na aplikovaný výzkum v oblasti společenských a humanitních věd s názvem ÉTA. Považuji za velký úspěch, že oba programy na podzim schválila  Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace.  Velmi nás potěšilo, že program THÉTA schválila v pondělí 18. prosince hladce také vláda. Je to hezký vánoční dárek pro agenturu a zejména pro naše partnery a příjemce, kteří se angažují ve výzkumu v různých oblastech energetiky.

 Samozřejmě nové programy podpory nemohou existovat bez dostatečného rozpočtu. Po dvou slabších rocích se nám pro rok 2017 podařilo i díky úzké spolupráci s Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace prosadit navýšení rozpočtu na podporu aplikovaného výzkumu o 600 milionů korun, tedy přibližně o 20 procent. A v plánu  na roky 2018 a 2019 je navýšení o téměř miliardu korun oproti roku 2016. Jsme rádi, že díky tomu budeme moci v příštích letech kompenzovat deficit financování aplikovaného výzkumu z dřívějších let.

Tyto programy v uvedených objemech není možné zodpovědně připravovat a implementovat bez stabilního týmu kvalitních lidí. Jsem rád, že tým na agentuře je vysoce kvalifikovaný, funkční a s chutí pracovat. Postupně se nám daří také dosahovat větší stabilizace míst v agentuře, což byl zejména zpočátku roku kritický problém. Postupně se díky různým opatřením situace zlepšuje a věřím, že díky stabilizaci agentury zachováme onu neuvěřitelnou motivaci jejího týmu pracovat na podpoře aplikovaného výzkumu v České republice.

Věřím, že díky vám všem, kdo s námi kooperujete – ať jste našimi partnery, příjemci či spolupracovníky – se nyní, na konci roku, můžeme za tím právě končícím ohlédnout s pocitem dobře odvedené práce a do roku přicházejícího vstoupit s optimismem. Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých, abyste načerpali nové síly do další práce pro rozvoj českého aplikovaného výzkumu. Věřím, že i v dalším roce budeme společně úspěšně zavádět jeho výsledky do života společnosti a posilovat i konkurenceschopnost naší ekonomiky.

Přeji Vám vše dobré do roku 2017!

Petr Očko

předseda TA ČR

(CV Petra Očka)

Související