Překlad plného textu řeči Theresy May ohledně plánů a cílů vyjednávání Brexitu ze 17. ledna 2017.

Pozn.: Autor překladu se domnívá, že toto řeč by měla být analyzována podrobněji, než jen strohými slogany o tvrdém Brexitu apod. I proto může být užitečné mít její celý text. V cílech jsou četné protiklady, byť současně některé jasně stanovené vyjednávací meze, jakož i rámcová představa o výsledném vztahu Británie a EU.

[Doba čtení: 12 minut]


Theresa May, 17. 1. 2017:

Před necelými sedmi měsíci britský lid zvolil změnu.

Hlasoval pro utvoření jasnější budoucnosti pro naši zem.

Hlasoval pro opuštění Evropské unie a pro obejmutí světa.

Lidé tak učinili s otevřenými očima: přijali, že cesta vpřed bude občas nejasná, ale věřili, že povede k jasnější budoucnosti pro jejich děti, jakož i děti jejich dětí.

Prací této vlády je to zajistit. Znamená to více než jen vyjednat naše nové vztahy s EU. Znamená to využít příležitost této velké chvíle národní změny, ustoupit krok zpět a zeptat se nás samých, jakým druhem země chceme být.

Moje odpověď je jasná. Chci, aby se Spojené království z této periody vynořilo jako silnější, férovější, více jednotné a více vpřed hledící, než kdykoli dříve. Chci abychom byli bezpečná, prosperující a tolerantní země, magnet pro mezinárodní talenty, domov pro pionýry a inovátory, kteří formují svět vpřed. Chci, abychom byli skutečně Globální Británie, nejlepší přítel a soused našich evropských partnerů, ale i země, která dosahuje i za hranice Evropy. Země, která jde do světa budovat vztahy stejně s našimi starými přáteli i s novými spojenci.

Chci, aby Británie byla tím, k čemu máme potenciál, talent a ambice. Být velký, globálně obchodující národ, který je respektován kolem celého světa a je silný, sebevědomý a jednotný doma.

Plán pro Británii

Vláda má proto plán pro Británii. Takový, který nám umožní správné dohody v cizině, ale rovněž zajistí, že dosáhneme lepší dohody pro obyčejné pracující lidi doma.

Tento plán proto stanoví, jak v tomto momentě změny vybudujeme silnější ekonomii a férovější společnost zahrnutím opravdových ekonomických a sociálních reforem.

Tak je vyvíjena naše nová Moderní průmyslová strategie, pro zajištění každého národa a místa ve Spojeném království, aby se mohlo využít co nejvíce z příchozích příležitostí. Tak budeme dále reformovat naše školy, aby každé dítě mělo znalosti a dovednosti, které potřebuje pro prospívání v post-Brexitové Británii. Tak budeme pokračovat ve snižování deficitu, že přijmeme vyvážený přístup k investicím do naší ekonomické infrastruktury, protože se tím může transformovat růstový potenciál naší ekonomiky a zlepšit kvalita života osob napříč celou zemí.

Proto záchovu naší drahocenné Unie stavíme do srdce všeho, co činíme. Pouze společně jako jedna velká unie národů a lidu můžeme dosáhnout nejvíce z příležitostí, které jsou před námi.

Výsledek referenda nebyl rozhodnutím, abychom se obrátili dovnitř a ustoupili ze světa.

Protože historie a kultura Británie je hluboce mezinárodní.

Jsme evropská země. Jsme hrdi na sdílené evropské dědictví. Jsme ale též zemí, která vždy hleděla ven z Evropy vůči širšímu světu. To je i důvod, proč jsme jednou z rasově nejrozmanitějších zemí v Evropě, jedním z nejmultikulturnějších členů Evropské unie, důvod proč, ať již hovoříme o Indii, Pákistánu, Bangladéši, Americe, Austrálii, Kanadě, Novém Zélandu, zemích v Africe, nebo těch, které jsou blíže domovu v Evropě, tak mnoho z nás má blízké přátele a příbuzné kolem světa.

Zcela instinktivně chceme cestovat, studovat, obchodovat nejen se zeměmi v Evropě, ale i za hranicemi našeho kontinentu. I nyní, když se připravujeme opustit EU, plánujeme další dvouletou schůzku hlav vlád Commonwealthu v roce 2018, upomínku našich jedinečných a hrdých globálních vztahů.

Poselství z Británie zbytku Evropy

Důležité je rozpoznat následující fakt. 23. červen nebyl dnem, kdy se Británie rozhodla ustoupit o krok ze světa. Byl to moment, kdy jsme se rozhodli vytvořit skutečně Globální Británii.

Vím, že tomuto i dalším důvodům Británie, pro přijetí takového rozhodnutí, není vždy dobře rozuměno mezi našimi přátele a spojenci v Evropě. Vím, že mnozí se obávají, že by to mohl být posel začátku většího rozpadání EU.

Dovolte mi mluvit jasně: nechci, aby se to stalo. Nebylo by to v nejlepším zájmu Británie. Zůstává drtivě a přesvědčivě v britském národním zájmu, aby EU uspěla. To je i proč doufám, že v dalších měsících a rocích budeme reflektovat lekce z britského rozhodnutí o vystoupení.

Ráda bych tuto příležitost využila pro přímé oslovení lidí Evropy s důvody našeho rozhodnutí.

Není to jednoduše jen kvůli tomu, že naše historie a kultura jsou hluboce mezinárodní, jakkoli důležité to je. Mnozí v Británii se vždy domnívali, že místo Spojeného království v Evropské unii jde na účet našich globálních vazeb a hlubšího provázání volného obchodu s širším světem. Jsou i další důležité důvody.

Naše politické tradice jsou odlišné. Narozdíl od evropských zemí nemáme žádnou psanou ústavu, ale základem našeho ústavního uspořádání je princip parlamentní suverenity. Máme pouze krátkou historii přenášeného vládnutí [asi míněno Skotsko] a máme málo historie koaličních vlád. Veřejnost očekává, že může dovozovat odpovědnost od své vlády zcela přímo. Důsledkem je, že nadnárodní instituce, jak jsou vytvořené v Evropské unii, se nehodí do vztahů naší politické historie a způsobů života.

Ačkoli vím, že Británie se občas mohla zdát být nepříjemným členským státem, Evropská unie zápolila s rozmanitostí svých členských států a jejich zájmů. Kloní se k jednotnosti, nikoli k pružnosti. Vyjednávání Davida Camerona byl poslední odvážný pokus zajistit funkčnost pro Británii. Ráda bych poděkovala všem těm dalším v Evropě, kteří mu pomohli dosáhnout dohodu, ale čirá pravda je, že jak víme, v mnoha důležitých záležitostech nebyl zde dostatek flexibility pro většinu britských voličů.

Nedomnívám se, že tyto záležitosti se týkají výlučně Británie. Británie není jediným členským státem, kde je silná náchylnost k zodpovědné a demokratické vládě, tak silnému mezinárodnímu myšlení, nebo víry, že by se uvnitř Evropy měla slavit rozmanitost. Takže věřím, že zde máme lekci Brexitu nikoli jen pro Británii, ale pokud chce uspět, i pro samotnou EU.

Protože velkou silou našeho kontinentu vždy byla jeho diverzita. Jsou dva způsoby zacházení s různými zájmy. Můžete zkusit držet věci dohromady silou, utahováním stisku jako ve svěráku, což skončí rozdrcením na malé kousky přesně těch věcí, které zkoušíte chránit. Anebo může respektovat rozdílnost, dokonce je ctít, a reformovat EU tak, že se s úžasnou diverzitou členských států zachází lépe.

Dovolte mi říci našim přátelům napříč Evropou toto.

Naše hlasování opustit Evropskou unii není žádným popřením hodnot, které sdílíme. Rozhodnutí opustit EU nepředstavuje žádnou touhu se od vás, našich přátel a sousedů, vzdálit. Nebyl to žádný pokus poškodit samotnou EU nebo zbylé členské státy. Nechceme vracet hodiny zpět do dnů, kdy Evropa byla méně mírová, méně bezpečná a méně schopná volně obchodovat. Byl to hlas k návratu, jak tomu rozumíme, naší parlamentní demokracie, národního sebeurčení, a stát se dokonce ještě více globální a mezinárodní v našem jednání i v našem duchu.

Budeme dále spolehlivými partnery, odhodlanými spojenci a blízkými přáteli. Chceme kupovat vaše zboží a služby, prodávat vám naše, obchodovat tak volně jak je možné, a pracovat vzájemně na tom, abychom všichni byli bezpečnější, jistější a více prosperující prostřednictvím pokračujícího přátelství.

Budete stále vítáni v této zemi, tak jako doufáme, že naši občané budou vítáni ve vašich. V časech, kdy společně čelíme vážným hrozbám od našich nepřátel, budou jedinečné schopnosti britské rozvědky pokračovat v zabezpečování lidí v Evropě v bezpečí před terorismem. A čase, kdy je rostoucí zájem o evropskou bezpečnost, britští vojáci, přítomni v evropských zemích včetně Estonska, Polska a Rumunska, budou pokračovat ve své službě.

Opouštíme Evropskou unii, ale neopouštíme Evropu.

To je důvodem, proč hledáme nová a rovná partnerství, mezi nezávislou, sobě vládnoucí Globální Británií a našimi přáteli a spojenci v EU. Žádné částečné členství v Evropské unii, asociované členství v Evropské unii, nebo cokoli, co nás nechá napůl uvnitř a napůl vně. Neusilujeme o úpravu modelu, který používají jiné země. Nesnažíme se držet na trošcích členství, když odcházíme. Ne, Spojené království opouští Evropskou unii. Mou prací je během toho získat pro Británii dobrou dohodu.

Cíle a ambice

Chceme dnes nastínit naše cíle pro nastávající vyjednávání. Máme 12 cílů, které ústí do jednoho velkého záměru: nové, pozitivní a konstruktivní partnerství mezi Británií a Evropskou unií.

Během vyjednávání partnerství se budeme řídit některými jednoduchými principy: poskytneme tolik jistoty a jasnosti, kolik v každé etapě budeme moci. Využijeme tuto příležitost pro vytvoření Británie silnější, vytvoření Británie férovější a rovněž pro vystavění více Globální Británie.

Jistota a jasnost

1. Jistota

První cíl je podstatný. Chceme poskytovat jistotu všude, kde můžeme.

Vstoupíme do vyjednávání. Znamená to, že se bude brát a dávat. Budou kompromisy. Bude to vyžadovat představivost na obou stranách. A ne každý bude schopen vědět všechno v každé etapě. 

Uznávám však, že je důležité byznysu, veřejnému sektoru a každému jinému poskytnout tolik jistoty, kolik jen je možné, během provádění kroků postupu.

Kdykoli budeme moci poskytnout jistotu, učiníme tak.

To bylo i důvodem, proč jsme minulý rok rychle vyjasňovali platby farmářům a financování univerzit. To je i důvodem proč při zrušení zákona European Communities Act zkonvertujeme “acquis”, masu existujícího práva EU, do britského práva.

Tímto poskytnemi zemi maximum jistoty během opouštění EU. V den po Brexitu platí stejná pravidla a zákony, jako platily den před tím. Bude na britském parlamentu, aby rozhodl o jakýchkoli změnách práva, po plném zvážení a patřičné parlamentní debatě.

Ohledně parlamentu chci v jednom směru poskytnout jistotu. Mohu dnes potvrdit, že vláda předloží výslednou dohodu mezi UK a EU pro hlasování v obou sněmovnách parlamentu před tím, než vstoupí v účinnost.

Silnější Británie

Náš druhý vůdčí princip je výstavba silnější Británie.

2. Kontrola nad svými zákony

Znamená to, že převezmeme kontrolu našich vlastních záležitostí, protože ty miliony, které hlasovaly pro opuštění Evropské unie požadovaly, že tak učinit musíme.

Vezmem zpět kontrolu nad našimi zákony a ukončíme jurisdikci Evropského soudního dvoru v Británii.

Opuštění Evropské unie bude znamenat, že naše zákony budou tvořeny ve Westminsteru, Edinburghu, Cardiffu a Belfastu. A tyto zákony nebudou vykládány soudci v Lucembursku, ale u soudů napříč touto zemí.

Protože bychom skutečně neopustili Evropskou unii, kdybychom neměli kontrolu nad vlastními zákony.

3. Posílení Unie

Silnější Británie vyžaduje učinit i něco dalšího, posílit drahocennou Unii mezi našimi čtyřmi národy Spojeného království.

V tomto časovém okamžiku je důležitější než kdykoli, abychom čelili budoucnosti společně, sjednoceni tím, co nás činí silnými: svazky, které nás spojují jako lidi, náš sdílený zájem na otevřeném UK, úspěšně obchodujícím národu budoucnosti.

Doufám, že stejný duch jednoty se uplatní v Severním Irsku zejména během voleb do Shromáždění v následujících měsících a že hlavní strany budou společně pracovat na znovu vytvoření partnerské vlády tak rychle, jak možno.

Zahraniční záležitosti jsou pochopitelně odpovědnosti vlády UK, při jejich zajišťování jednáme v zájmu všech částí Spojeného království. Jako ministerský předseda beru tuto odpovědnost vážně.

Od počátku jsem rovněž rozhodnuta, že přenesené administrativy by měly být v postupu plně zapojeny.

Proto vláda zřídila Spojený ministerský výbor o vyjednávání s EU (Joint Ministerial Committee on EU Negotiations), takže ministři z každé přenesené administrativy UK mohou přispívat k postupu plánování našeho odchodu z Evropské unie.

Již jsme obdrželi listinu od vlády Skotska a brzy očekáváme listinu od vlády Walesu. Obě listiny budou považovány za součást tohoto důležitého procesu. Nebudeme nutně souhlasit se vším, ale hledíme vpřed k práci s administrativami Skotska, Walesu a Severního Irska, abychom dodali Brexit, který bude funkční pro celé Spojené království.

Část z toho bude znamenat pracovat velmi pečlivě na zajištění toho, aby pravomoci repatriované z Bruselu zpět do Británie byly správně vráceny do Westminsteru a správně přeposlány na přenesené administrativy ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku.

Naším vůdčím principem při tom musí být zajistit, aby opuštěním Evropské unie nevznikaly nové bariéry pro život a pro provoz byznysu v naší vlastní Unii.

Znamená to udržet nezbytné společné standardy a rámce pro náš domácí trh, který posílí UK jako otevřený, obchodní národ, který uzavírá nejlepší obchodní dohody kolem světa a chrání společné zdroje našich ostrovů.

Během této činnosti musím být stejně jasná, že žádné rozhodování nyní prováděně přenesenými administrativami jim nebude odnímáno.

4. Udržení Common Travel Area s Irskem

Během vystupování nemůžeme zapomenout, že Spojené království bude sdílet pozemní hranici s EU. Udržení Společné cestovní oblasti (Common Travel Area) s Irskou republikou bude důležitou prioritou UK v nastávajících rozhovorech.

Společná cestovní oblast mezi UK a Irskou republikou existovala mnoho let. Byla ve skutečnosti vytvořena dříve, než se kterákoli ze zemí stala členem Evropské unie. Rodinné vazby a svazky náklonnosti, které spojují naše dvě země, znamenají, že zde vždy bude zvláštní vztah mezi námi.

Proto budeme pracovat na zajištění praktického řešení, které dovolí udržení Společné cestovní oblasti s Irskem, přičemž ochrání integritu imigračního systému Spojeného království.

Nikdo se nechce vracet k hranicím minulosti, takže naší prioritou je vytvoření praktického řešení tak brzy, jak jen to bude možné.

Férovější Británie

Třetí princip je vytvoření férovější Británie. Znamená to, že je férová vůči každému, kdo v této zemi žije a pracuje.

5. Kontrola imigrace

To je důvod, proč zajistíme kontrolu imigrace z Evropy do Británie.

Budeme pokračovat v přitahování nejbystřejších a nejlepších, aby pracovali a studovali v Británii. Otevřenost vůči mezinárodnímu talentu musí vskutku zůstat jedním z nejvýznačnějších aktiv této země, ale tento proces musí být správně spravován, aby imigrační systém sloužil národnímu zájmu.

Budeme tedy řídit počet osob, které přichází z EU do Británie.

Protože zatímco řízená imigrace může přinášet velké výhody jako zaplnění mezer [pracovního trhu], dodávky veřejných služeb, učinit britské byznysy světovou třídou, kterou často jsou, pokud se čísla stanou příliš vysoká, veřejná podpora systému ochabne.

Zhruba během poslední dekády jsme viděli rekordní úrovně čisté migrace do Británie, přičemž její mohutnost zatížila veřejné služby jako školy, stísnila naši infrastrukturu, především ubytování, a vytvořila dolujdoucí tlak na mzdy lidí z dělnické třídy. Jako ministryně pro domácí záležisoti (Home Secretary), kterou jsem byla šest let, vím, že nemůžete řídit celkovou imigraci, pokud je volný pohyb do Británie z Evropy.

Británie je otevřená a tolerantní země. Vždy budeme chtít imigraci, zejména vysoce kvalifikovanou imigraci, vždy budeme chtít imigraci z Evropy a vždy uvítáme jednotlivé migranty jako přátele. Poselství veřejnosti z doby před a během referenda ale bylo jasné: Brexit musí znamenat řízení počtu osobu, které z Evropy do Británie přijdou. A toto zajistíme.

6. Práva pro příslušníky EU v Británii a britské příslušníky v EU

Férovost vyžaduje, abychom se rovněž co nejdříve vypořádali s další záležitostí. Chceme co nejdříve garantovat práva občanům EU, kteří již žijí v Británii a práva britských státních příslušníků v jiných členských státech.

Sdělila jsem jiným lídrům EU, že bychom tuto jistotu mohli lidem dát hned teď a uzavřít o tom dohodu ihned.

Mnoho z nich je ve prospěch takové dohody, jeden nebo dva nejsou, ale chci, aby každý věděl, že to zůstává důležitou prioritou pro Británii, i pro mnoho členských států, aby se tato výzva vyřešila tak brzy, jak jen je možné. Protože to je správná a férová věc, která se má učinit.

7. Ochrana práv pracujících

Férovější Británie je zemí, která chrání a rozšiřuje práva lidí v práci.

Proto převedeme masu evropského práva do naší domácí regulace, zajistíme, že práva pracujících budou plně ochráněna a udržena.

Pod mým vedením nejen že vláda bude vskutku chránit práva pracujících daná evropskou legislativou, ale budeme na nich stavět.

Protože pod touto konzervativní vládou zajistíme, že právní ochrana pracujících udržuje tempo s měnícím se pracovním trhem, a že poprvé budou hlasy pracujících slyšeny správnimi radami veřejně vedenými společnostmi.

Skutečně Globální Británie

Velká cena pro tuto zemi, příležitost před námi, je využít tento moment pro výstavbu skutečně Globální Británie. Země, která stejně dosahuje ke svým starým přátelům, jako k novým spojencům. Velký, globální, obchodní národ. A jeden z nejpevnějších advokátů volného obchodu kdekoli na světě.

8. Volný obchod s evropskými trhy

Začíná to s našimi blízkými přáteli a sousedy v Evropě. Naší prioritou je, že se budeme snažit o vydatnou a ambiciozní dohodu o volném obchodu s Evropskou unií.

Tato dohoda by nám měla dovolit nejvolnější možný obchod ve zboží a službách mezi Británií a členskými státy EU. Měla by dát britským společnostem maximum svobody k obchodu a činnosti uvnitř evropských trhů, a umožnit to samé evropským firmám v Británii.

Chci ale být jasná. Co navrhuji nemůže znamenat členství v jednotném trhu.

Evropští lídři mnohokrát řekli, že členství znamená přijetí “čtyř svobod” zboží, kapitálu, služeb a osob. Být mimo EU, ale členem jednotného trhu by znamenalo vyhovění pravidlům a regulacím EU, které tyto svobody implementují, bez toho, abychom měli hlas o obsahu těchto pravidel a regulací. Znamenalo by to přijetí role Evropského soudního dvora, který by stále měl přímou právní autoritu v naší zemi.

Ve všech svých důsledcích a smyslu by to znamenalo, že by se EU vůbec neopustila.

A to bylo, proč obě strany v kampani referenda daly jasně najevo, že hlas pro opuštění EU by znamenal hlas pro opuštění jednotného trhu.

Proto neusilujeme o členství v jednotném trhu. Namísto toho se snažíme o největší možný přístup na něj prostřednictvím nové, všeobecné, vydatné a ambiciozní dohody o volném obchodu.

Taková dohoda může mít prvky současného jednotného trhu v určitých oblastech, například ohledně exportu osobních a nákladních vozidel, o svobodě poskytovat finanční služby napříč národními hranicemi, jelikož nemá žádný smysl začínat od nuly tam, kde Británie a zůstávající státy se přidržovaly stejných pravidel po tolik dlouhých let.

Tak jako respektuji pozici zaujatou evropskými lídry, kteří jasně vyjadřovali svou pozici, stejně jsem jasná ohledně mé. Podstatnou částí nového strategického partnerství, o které s EU usilujeme, bude snaha o největší možný přístup na jednotný trh, na plně reciproční bázi, prostřednictvím všeobecné dohody o volném obchodu.

A protože nadále nebudeme členy jednotného trhu, nemůže po nás být žádáno, abychom přispívali velkými sumami do rozpočtu EU. Mohou být specifické evropské progamy, kterých bychom se mohli zúčastnit. Pokud tomu tak bude, a rozhodnutí bude na nás, je přiměřené, abychom poskytli patřičný příspěvek. Princip je ale jasný: dny, kdy Británie každoročně platila každý rok ohromné příspěvky do Evropské unie, skončí.

9. Nové obchodní dohody s dalšími zeměmi

Neměli bychom se však zajímat jen o obchod s EU. Globální Británie musí být volná k uzavírání obchodních dohod se zeměmi, které jsou i mimo Evropskou unii.

Protože jakkoli důležitý je a zůstane náš obchod s EU, je jasné, že UK významně potřebuje zvýšit svůj obchod s nejvíce rostoucími exportními trhy na světě. Od připojení se k EU náš obchod, jako podíl na HDP, v zásadě stagnoval. To je důvod, proč je načase, aby Británie šla opět do světa a znovuobjevila svou roli, jako velký, globální a obchodní národ.

Toto je pro mne takovou prioritou, že jakmile jsem se stala ministerským předsedou, vytvořila jsem poprvé Ministerstvo pro mezinárodní obchod, které vede Liam Fox.

Chceme se obrátit do širšího světa, obchodovat a dělat byznys kolem celé zeměkoule. Státy včetně Číny, Brazílie a států v zálivu vyjádřily zájem na uzavření obchodních dohod s námi. Zahájili jsme diskuse o budoucích obchodních vztazích se zeměmi jako Austrálie, Nový Zéland a Indie. A zvolený prezident Trump řekl, že Británie není “na konci fronty” pro obchodní dohodu se Spojenými státy, největší světovou ekonomikou, ale na počátku fronty.

Vím, že můj důraz na uzavírání obchodních dohod s dalšími zeměmi mimo Evropu vedl k otázkám, zda má Británie zájem, aby zůstala členem celni unie EU. A je pravda, že plná celní unie nám brání ve vyjednávání našich vlastních vhodných obchodních dohod.

Nyní tedy chci, aby Británie byla schopná si vyjednat své vlastní obchodní dohody. Chci ale rovněž beztarifní obchod s Evropou a přeshraniční obchod, aby byly tak hladké, jak to jen je možné.

To znamená, že nechci, aby Británie byla částí Společné obchodní politiky (Common Commercial Policy) a nechci, abychom byli vázáni Společným vnějším tarifem (Common External Tariff).

Toto jsou prvky celní unie, které nám brání uzavírat naše vlastní vhodné obchodní dohody s jinými zeměmi. Chci ale, abychom měli celní dohodu s EU.

Ať to znamená cokoli, musíme dosáhnout zcela nové celní dohody, nějakým způsobem se stát připojeným členem (associate member) celní unie, nebo zůstat signatářem jejích některých částí, nezastávám žádnou předejmutou pozici. Mám otevřenou mysl jak toho dosáhneme. Není důležitý prostředek, ale výsledek.

Potřebné výsledky jsou jasné: chci odstranit tolik bariér obchodu, kolik jen je možných. A chci, aby Británie byla svobodná ve stanovení svých vlastních rozvrhů obchodních tarifů ve Světové obchodní organizaci, což znamená, že můžeme dosáhnout nové obchodní dohody nikoli pouze s Evropskou unií, ale i s našimi starými přáteli a novými spojenci mimo Evropu.

10. Nejlepší místo pro vědu a inovace

Globální Británie musí být zemí, které hledí do budoucnosti. To znamená být jedním z nejlepších míst na světě pro vědu a inovace.

Jednou z našich velkých sil jako národa je šíře a hloubka našich akademických a vědeckých komunit, zaštítěná některými z nejlepších univerzit světa. Máme hrdou historii vedení a podporování špičkového výzkumu a inovací.

Proto uvítáme dohodu na pokračování ve spolupráci s našimi evropskými partnery na hlavních vědeckých, výzkumných a technologických iniciativách.

Od objevování vesmíru k čisté energii a k lékařským technologiím, Británie zůstane na čele kolektivního usilování pro lepší pochopení a zlepšení světa, ve kterém žijeme.

11. Kooperace v boji proti kriminalitě a terorismu

Globální Británie bude pokračovat ve spolupráci se svými evropskými partnery v důležitých oblastech jako je kriminalita, terorismus a zahraniční záležitosti.

Všichni z nás v Evropě čelíme výzvám přeshraniční kriminality, smrtelným teroristickým hrozbám a nebezpečím představovaným nepřátelskými státy. Všichni společně sdílíme naše zájmy a hodnota, hodnoty které chceme promítat kolem celého světa.

Jak se hrozby naší společné bezpečnosti stávají závažnější, naší odpovědí nemůže být, abychom vzájemně kooperovali méně, ale abychom spolupracovali více. Chci proto, aby náš budoucí vztah s Evropskou unií zahrnoval praktická uspořádání v záležitostech vymáhání práva a sdílení zpravodajských informací s našimi spojenci v EU.

Jsem hrdá na roli, kterou Británie hrála, a ve které pokračuje, při zavádění bezpečnosti Evropy. Británie vedla Evropu v opatřeních potřebných pro udržení bezpečnosti našeho kontinentu, ať již se týkalo implementace sankcí proti Rusku po jeho akci na Krymu, práce pro mír a stabilitu na Balkáně, nebo zabezpečení vnější hranice Evropy. Budeme pokračovat v úzké součinnosti s našimi evropskými spojenci v záležitostech zahraniční a obranné politiky i po opuštění samotné EU.

Plynulý postup

12. Hladký a spořádaný Brexit

Uvedené jsou naše cíle pro vyjednávání, cíle, které pomohou uskutečnit naši ambici vytvoření silnější, férovější, Globální Británie, kterou chceme spatřit.

Jsou základnou pro nové, silné, konstruktivní partnerství s Evropskou unií, partnerství přátelů a spojenců, ze zájmů a hodnot. Partnerství pro silnou EU a silné UK.

Máme ale ještě jeden další cíl pro vytyčení. Protože jak jsem řekla, není v ničím zájmu, aby byznys čelil ostrému zlomu nebo hrozbě stability, během toho, jak budeme měnit náš existující vztah k novému partnerství s EU.

Tím nemíním, že budeme usilovat o nějakou formu neomezeného přechodného stavu, ve kterém bychom byli zablokováni navždy v nějaké formě trvalého politického očistce. To by nebylo dobré pro Británii, ale domnívám se, že by to nebylo dobré ani pro EU.

Místo toho chci, abychom dosáhli dohody ohledně našeho budoucího partnerství do doby dvou let, která skončí postupem podle článku padesát. Po tomto okamžiku by měl nastat postupný postup implementace, ve kterém by Británie i instituce EU a členské státy připravily nové uspořádání, které bude mezi námi existovat, v našem vzájemném vlastním zájmu. To poskytne byznysu dostatek času pro naplánování a přípravu pro tato nová uspořádání.

To se může týkat naší kontroly imigrace, celních systémů, nebo způsobu kterým spolupracujeme v záležitostech trestního práva. Nebo našich budoucích právních a regulatorních rámců pro finanční služby. V každé záležitosti se potřebný čas na zavedení nové fáze uspořádání může lišit. Některé mohou být zavedeny velmi rychle, některé mohou trvat déle. A prozatimní uspořádání, na která budeme spoléhat, jsou pravděpodobně záležitostí dojednávání.

Účel je ale jasný: chceme se vyhnout rušivému ostrému zlomu, učiníme vše, co můžeme, abychom nové uspořádání zavedli postupně, aby se Británie a EU převedla k našemu novému partnerství.

Správné ujednání pro Británii

Takže, toto jsou vytyčené cíle. Jistota, kdekoli je to možné. Kontrola na svými zákony. Posílení Spojeného království. Udržení Common Travel Area s Irskem. Řízení imigrace. Práva pro příslušníky EU v Británii a příslušníky Británie v EU. Rozšíření práv dělníků. Volný obchod s evropskými trhy. Nové obchodní dohody s dalšími státy. Vedoucí role vědy a inovací. Kooperace ohledně zločinů a terorismu. Fázovaný přístup, který poskytne hladký a spořádaný Brexit.

Toto je rámec ujednání, který bude poslem nového partnerství mezi UK a EU.

Je to všeobecný a pečlivě zvážený plán, který se soustřeďuje na výsledky, nikoli jen na prostředky, s hledím pevně upřeným na budoucnost, a na druh země, kterou budeme po vystoupení. Odráží tvrdou práci mnoha, kteří jsou dnes v této místnosti a kteří pracovali neúnavně, aby sestavili a připravili tuto zemi na nadcházející vyjednávání.

Vím, že bude podrobně debatován a diskutován. A to je jen správně. Ale ti, kteří na nás naléhají, abychom odhalili více, jako podrobnosti krok za krokem ohledně vyjednávací strategie, oblasti ohledně nichž můžeme učinit kompromis, místa, o kterých si myslíme, že je prostor k ústupkům, nejednají v národním zájmu.

Protože toto není hra nebo čas pro opozici kvůli opozici. Je to podstatné a citlivé vyjednávání, které určí zájmy a úspěch naší země na mnoho dalších let. Je životně nutné zachovat si disciplinu.

Kvůli tomu jsem již dříve řekla, a budu v tom pokračovat, že každé zbloudilé slov a každá nafouklá mediální zpráva nám ztíží možnost dosažení dobrého ujednání pro Británii. Naši protější partneři v Evropské komisi to vědí a proto udržují svoji disciplinu. Ministři této vlády to vědí rovněž, pročež my budeme držet tu naši.

Pročež jakkoli frustrující to lidé mohou shledávat, vláda se nenechá tlačit, aby sdělovala více, než se domnívá, že je v našem národním zájmu říci. Protože mojí prací není, abych zaplnila centimetry sloupků denními aktualizacemi, aby abych získala správné ujednání pro Británii. A to je to, co zamýšlím.

Nové partnerství mezi Británií a Evropou

Jsem přesvědčena, že dohoda, tj. nové strategické partnerství mezi UK a EU, může být dosažena.

Předně proto, jelikož po konverzacích s téměř každým lídrem každého jednotlivého členského státu EU, po rozhovorech se seniornímimi hodnostáři evropských institucí, včetně prezidenta Tuska, prezidenta Junckera a prezidenta Schulze, a stejných výsledcích rozhovorů mých kolegů z kabinetu Davida Davise, Philipa Hammonda a Borise Johnsona se svými protějšky, jsem přesvědčena, že i po Brexitu chce velká většina mít pozitivní vztahy mezi UK a EU. A jsem přesvědčena, že cíle, které dnes vytyčuji, jsou konsistentní s potřebami EU a jejích členských států.

To je důvod, proč naše cíly zahrnují dohodu o volném obchodu mezi Británií a Evropskou unií a explicitně vylučují členství v jednotném trhu EU. Protože pokud vůdci EU říkají, že čtyři svobody jednotného trhu jsou nedělitelné, respektujeme tuto pozici. Pokud 27 členských států říká, že chtějí pokračovat ve své cestě uvnitř Evropské unie, nejenom to respektujeme, ale fakticky i podporujeme. Protože nechceme podkopat jednotný trh, ani nechceme podkopat Evropskou unii. Chceme, aby EU byla úspěšná a aby její zůstávající členské státy prosperovaly. A pochopitelně chceme to samé pro Británii.

Druhý důvod, proč se domnívám, že dosažení dobré dohody je možné, protože smlouva, kterou jsem dnes popsala je ekonomicky racionální záležitost, ke které by měly Británie i EU směřovat. Protože obchod není hra s nulovým součtem, více obchodu nás všechny činí více prosperující. Volný obchod mezi Británi a Evropskou unií znamená více obchodu a více obchodu znamená více práce a více tvorby bohatství. Vztyčování nových bariér obchodu, mimochodem, zmanená opak: méně obchodu, méně práce, menší růst.

Třetí a poslední důvod proč věřím, že můžeme dosáhnout správnou dohodu, je že spolupráce mezi Británií a EU je potřebná nikoli pouze v otázkách obchodu, ale rovněž v otázkách bezpečnosti.

Británie a Francie jsou jediné mocnosti Evropy s nukleárními zbraněmi. Jsme jediné dvě evropské země s trvalými křesly v Radě bezpečnosti Spojených národů. Ozbrojené síly Británie jsou podstatnou částí kolektivní obrany Evropy.

A schopnosti našich zpravodajských služeb, jedinečné v Evropě, již zachránily bezpočetné životy v mnoha teroristických spiknutích, které byly překaženy v zemích napříč kontinentem. Po Brexitu chce Británie být dobrým přítelem a sousedem v každém způsonu, což zahrnuje obranu jistoty a bezpečnosti všech našich občanů.

Tak věřím, že rámec, který jsem dnes načrtla, je v zájmu Británie. Je v zájmu Evropy. A je v zájmu širšího světa.

Ale musím se vyjádřit jasně. Británie chce zůstat dobrým přítelem a sousedem v Evropě. Současně však vím, že zde jsou určité hlasy, které volají po trestající dohodě, která by Británii ztrestala a odradila jiné země od toho, aby šly po stejné cestě. To by byl čin kalamitního sebepoškození zemí Evropy. A nebylo by to jednání přítele.

Británie by nepřijala, skutečně nemohla přijmout, takový přístup. A zatímco jsem přesvědčena, že tento scénář nikdy nenastane, zatímco jsem si jista, že lze dosáhnout pozitivní dohody, jsem si stejně jista, že žádná dohoda je pro Británii lepší, než pro Británii špatná dohoda.

Protože bychom stále mohli s Evropou obchodovat. Byli bychom volni uzavírat obchody kolem celého světa. A měli bychom svobodu nastavit konkurenceschopné daňové sazby a přijmout politiky, které by přilákaly nejlepší společnosti a největší investory do Británie. A pokud bychom byli vyloučeni z přístupu na jednotný trh, mohli bychom volně změnit základnu ekonomického modelu Británie.

Pro EU by to ale znamenalo nové obchodní bariéry s jednou z největších ekonomik světa. Poškodilo by to investice společností z EU v Británii v hodnotě více než 500 miliard liber. Znamenalo by to ztrátu přístupu evropských firem k finančním službám City v Londýně. Ohrozilo by to exporty z EU do Británie v každoroční výši okolo £290 miliard. A porušilo by to sofistikované a integrované dodávací řetězce, na které mnohé společnosti v EU spoléhají.

Důležité sektory ekonomiky EU by rovněž utrpěly. Jsme podstatným a ziskovým exportním trhem pro evropský automobilový průmysl, stejně jako pro sektory zahrnující energii, jídlo, nápoje, chemikálie, farmaceutika a zemědělství. Tyto sektory zaměstnávají miliony lidí kolem Evropy. A nevěřím, že vůdci EU vážně sdělí exportérům z Německa, farmářům z Francie, rybářům ze Španělska, mladým nezaměstnaným v Eurozóně, a milionům dalším, že je chtějí učinit chudšími jen aby ztrestali Británii a získali politický bod.

Pro všechny tyto důvody, a kvůli naším sdíleným hodnotám a duchu dobré víry, která existuje na obou stranách, jsem přesvědčena, že si vybereme lepší cestu. Jsem přesvědčena, že může být dosažena pozitivní dohoda.

Je pravda, že vláda by se měla připravit na jakoukoli eventualitu, ale činit tak při vědomí, že konstruktivní a optimistický přístup k nastávajícím jednáním je v nejlepším zájmu Evropy, jakož i v nejlepším zájmu Británie.

Závěr

Nevstupujeme do jednání s vidinou selhání, ale očekávání úspěchu.

Protože jsme velký, globální národ, který má tak tolik co nabídnou Evropě a tolik co nabídnout světu.

Jedna z největších a nejsilnějších světových ekonomik. S nejlepšími zpravodajskými službami, s nejdodvážnějšími armádními silami, s nejvíce efektivní tvrdou i měkkou silou, a přátelstvím, partnerstvím a aliancemi na každém kontinentu.

A další důležitá věc. Podstatná složka našeho úspěchu. Síla a podpora 65 milionů osob, které po nás chtějí, aby se to stalo.

Protože po všem dělení a nesouhlasu se země spojuje dohromady.

Referendum bylo místy rozdělující. A tyto rozdíly potřebovaly čas na zhojení.

Ale jeden z důvodů, proč demokracie Británie byla takovým úspěchem tolik let, je, že síla naší identity jako jednoho národa, respekt, který projevuje sobě navzájem jako spoluobčané, a důležitost, kterou přikládáme naším institucím znamenají, že když hlasování proběhlo, my všichni respektujeme výsledek. Vítězové mají odpovědnost jednat velkoryse. Poražení mají odpovědnost respektovat legitimnost výsledku. A země se spojí.

A to je to, co dnes vidíme. Byznys nevolá po zpětvzetí výsledku, ale plánuje, jak jej využít k úspěchu. Dolní sněmovna přesvědčivě hlasovala, abychom pokračovali. A přesvědčivá většina lidí, jakkoli hlasovali, chce pokračování i po nás. Takže to učiníme.

Nikoli pouze vytvořením nového partnerství v Evropě, ale též vytvořením silnější, férovější a Globální Británie.

Nechť to je pozůstalostí naší doby. Ocenění, o které usilujeme. Cíl, ke kterému dospějeme, jakmile vyjednávání budou hotova.

A nedělejme to pro nás samotné, ale pro ty, kteří následují. Pro děti země a rovněž pro vnuky.

Tak, aby když se budoucí generace ohlédnou zpět na naší dobu, aby nás soudily nejen podle rozhodnutí, které jsme učinili, ale i podle toho, co jsme z toho rozhodnutí dokázali.

Uvidí, že jsme jim vytvořili jasnější budoucnost.

Objeví, že jsme jim vytvořili lepší Británii.


Přeloženo podle:

Theresa May's Brexit speech in full, The Daily Telegraph, 17. 1. 2017

Facebookový post autora překladu k tomuto projevu - zde lze s autorem překladu o projevu diskutovat, lát mu za (ne)kvalitu překladu atp.

Související