Jiří Horecký vystudoval obor Obchodní management na International Bussines school v Brně, obor Veřejná správa a regionální rozvoj na ČZU Praha, MBA získal na Ústavu práva a právní vědy, Ph.D. v roce 2013 na VŠFS v oboru Finance. Pracoval jako ředitel Farní charity Tábor, ředitel G-centra Tábor a od r. 2007 jako prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, v r. 2013 byl poprvé zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. V r. 2016 byl také zvolen prezidentem Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé péče pro seniory (E.D.E.).

Ve svém projevu prezident Jiří Horecký zdůrazni potřebu nadále aktivně hájit zájmy členských organizací, které jsou páteří sociálního systému této země. „Bez dobře fungujících nemocnic, škol, sociálních služeb a kulturních institucí nemůže být řeč o České republice jako vyspělém evropském státu.“ Také se dotkl současné situace v Parlamentu ČR, kde jsme svědky překotné předvolební snahy schválit celou řadu ne příliš kvalitních zákonů. „Poslanci by udělali nejlépe, kdyby už si do voleb vzali dovolenou a žádné další zákony neschvalovali,“ dodává Horecký.

Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má Unie zaměstnavatelských svazů ČR dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a neziskový sektor, s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb, udržitelného průmyslu, energetiky a veřejné správy.

Související