Tomáš Mrázek (43) působil od roku 1994 v České tiskové agentuře, poté byl redaktorem a editorem Hospodářských novin a Mladé fronty Dnes. Od roku 2004 byl mluvčím Technické správy komunikací hlavního města Prahy, od roku 2014 je mluvčím Pražských vodovodů a kanalizací. Členem Rady ČTK je od roku 2013.

"ČTK vnímám v současné době jako zásadního hráče na mediálním trhu, který má svou nezastupitelnou roli. Věřím, že se tak bude profilovat i v budoucnu," uvedl dnes Mrázek.

Rada ČTK ze zákona dohlíží na plnění poslání ČTK, kterým je poskytování objektivních a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Rozhoduje tak třeba o stížnostech týkajících se činnosti tiskové kanceláře, jmenuje a odvolává jejího generálního ředitele, schvaluje rozpočet a závěrečný účet agentury.

Členové rady jsou voleni Sněmovnou na dobu pěti let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura, od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu.Související