Udržitelný byznys je jediný model, který může přinést dlouhodobé výsledky a bude relevantní pro budoucí generace. Měl by sloužit nejen svým akcionářům, ale také planetě a celé společnosti. Dnešní podoba kapitalismu však příliš mnoho lidí opomíjí. Nůžky mezi lidmi se rozevírají, planeta je hodně zatěžkávána a důvěra v podnikání je stále velmi nízká. Může byznys skutečně napomoci restartovat současný systém? V Unileveru jsme přesvědčeni, že ano.

Chceme pomáhat vytvořit svět, v němž každý může žít dobře v rámci přirozených hranic naší planety. Využíváním našich firemních zdrojů se jako byznys snažíme napomoci řešit řadu závažných společenských a environmentálních otázek. Náš Unilever plán udržitelného rozvoje představený v roce 2010 leží v centru našeho obchodního modelu. Je naším závazkem, jak podnikat udržitelně − růst jako byznys a zároveň zmenšovat naši environmentální stopu a zvyšovat pozitivní celospolečenský dopad.

O úspěchu tohoto plánu hovoří naše výsledky. Cíle, které jsou stanovené do roku 2020, jsme už z 80 procent splnili. V současnosti také vlastníme 26 udržitelných značek, jež zmíněné cíle přímo naplňují. V posledních čtyřech letech tyto značky na globální úrovni překonávají průměrnou míru růstu naší společnosti, přičemž v roce 2017 stály za 70 procenty našeho růstu, což je fenomenální úspěch.

Ve společnosti Unilever pracuje už od roku 2001, na současné pozici je od roku 2016. Předtím působil v Nestlé. Vystudoval University of Cardiff ve Velké Británii.

Jako firma samozřejmě neznáme všechny odpovědi na stále se měnící výzvy současného světa, a navíc největší výzvy, jimž čelí svět, nemůžeme řešit sami. Změna na úrovni systému vyžaduje spolupráci všech. Proto jako firma podporujeme řešení Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Výzvy, které řeší OSN i my v Unileveru, jsou pestré. Jako otec dvou úžasných dcer jsem osobně velmi nakloněný Cíli udržitelného rozvoje č. 5: Rovnost žen a mužů. Podle společnosti McKinsey by mohlo být do roku 2025 přidáno k celosvětovému HDP až 28 miliard dolarů právě díky zvýšení rovnosti žen. Avšak na základě současných trendů Světové ekonomické fórum předpovídá, že bude trvat dlouhých 217 let, než bude rozdíl v genderové nerovnosti srovnán.

Vytváření genderově vyvážené organizace se skutečně inkluzivní kulturou práce a diverzitou myšlení je pro naši firmu strategickou prioritou. V českém Unileveru ženy tvořily na konci prvního čtvrtletí roku 2018 více než 60 procent naší pracovní síly a zastávaly 49 procent manažerských pozic.

I naše značky podporují posílení postavení žen. Děje se tak skrze vzdělávání a programy, které vytvářejí různé příležitosti pro ženy. Po celém světě se ženy více než kdy jindy zajímají o své tělo. A když v něj ztratí důvěru, mnohé ztratí sebevědomí. Více než polovina žen, s nimiž jsme po celém světě hovořili, řekla, že se jim nedařilo být asertivní nebo se zdržely rozhodnutí kvůli tomu, že nejsou spokojené s tím, jak vypadají. To může mít významný vliv na jejich životy, kariéru, budoucnost i zdraví. Mimochodem jedna z našich největších značek Dove od roku 2004 zasáhla už přibližně 29 milionů mladých lidí prostřednictvím svých vzdělávacích programů zaměřených na sebevědomí.

Související