Podobně jako lékař může z krevního obrazu určit pacientovu diagnózu, může i manažer posoudit finanční zdraví podniku na základě finančních ukazatelů. Není přitom lhostejné, které indikátory se rozhodne sledovat.

Záleží na tom, zda bude chtít získat jenom dílčí informaci pouze o určité oblasti finančního zdraví, jako v medicíně lékař specialista, nebo zda bude chtít získat celostní pohled na fungování podniku. Další zásadní věcí je, jak bude manažer indikátory finančního zdraví vyhodnocovat, tedy jaké hodnoty ukazatelů bude požadovat a jaké bude považovat za vyhovující.

Oba přístupy mají společné body. Jednak je potřeba sledovat vývoj ukazatelů v čase, hlídat, zda se objevuje tendence nebo trend ke zlepšení či zhoršení. Zároveň je třeba srovnávat hodnoty ukazatelů s nějakým etalonem neboli mírou či standardem. Pak je možné provést benchmarking, tedy posoudit, zda jejich hodnota je, či není v pořádku.

Pro benchmarking jsou potřeba data. Jestli je podnik finančně zdravější než jeho konkurent, je jistě důležitá informace. Cennou informací je však především orientace v tom, jak si podnik i jeho konkurenti stojí ve srovnání s tím, co je charakteristické pro celé odvětví, kde působí. Důležitou, ba přímo strategickou informací je srovnání, které v pravém slova smyslu naplňuje poslání benchmarkingu, tím je poměření s nejlepšími podniky v odvětví, kam firma náleží.

Každý z nás má možnost bezplatného přístupu k dostupným datům, která produkuje ministerstvo průmyslu a obchodu a která jsou nezbytná pro posouzení finančního zdraví podniku. Lze doporučit webové stránky ministerstva, které benchmarkingový systém finančních ukazatelů nabízejí. K dispozici dávají odvětvová data v časové řadě od roku 2007.

Zájemcům o celostní pohled na fungování podniku je navíc k dispozici i systém ukazatelů (s označením IN Finanční analýza neboli INFA), který mohou využít. Umožňuje zjistit, zda podnik je, nebo není dostatečně výkonný a díky čemu k tomu dochází. Je to možné díky tomu, že diagnostický nástroj INFA není budován jako soubor ukazatelů, ale jako ukazatelový systém, který je koncipován příčinným způsobem.

Vývoj každé z hodnot ukazatelů je vysvětlován vývojem hodnot ukazatelů, které stojí v pozici hybatelů (příčiny). Vzhledem k tomu, že se tento svým charakterem pyramidový systém ukazatelů opírá o znalost vazeb mezi ukazateli, je možné vyčíslit míru působení vývoje ukazatelů v pozici příčiny na vývoj ukazatele v pozici následku.

Při finanční diagnostice se přitom bere v úvahu nejenom výnosnost, ale také míra rizika posuzovaného podniku. To je významná a neopomenutelná skutečnost, neboť při posuzování kvality finančního zdraví je rozhodující vztah dosažené výnosnosti a podstoupeného rizika.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru