Pro studium na prestižních univerzitách jako je Yale, Harvard, Oxford, Cambridge, je třeba mít mezinárodně uznávaný doklad o ukončení střední školy. Tím je bezesporu International Baccalaureate diplom, který je možné získat studiem dvouletého stejnojmenného programu na tuzemských mezinárodních školách či na čtyřech privátních školách, například na PORG či Open Gate. Tento náročný program, který se studuje výhradně v anglickém, francouzském či španělském jazyce, v sobě zahrnuje šest předmětů, přičemž tři jsou na vyšší a tři na standardní úrovni. „Předměty si studenti vybírají ze šesti skupin - rodný jazyk, další jazyk, humanitní věda, exaktní věda, matematika a umělecký obor. K úspěšnému absolvování ale dále musí splnit požadavky předmětu Teorie vědění, kurzu kritického myšlení, kde se studenti zabývají podstatou vědění a prohlubují si své chápání vědění jakožto lidského konstruktu. Též musí odevzdat kvalitní ročníkovou práci a splnit požadavky programu Kreativita-Aktivita-Služba, jenž zapojuje studenty do řady aktivity vedle jejich akademického studia,“ vysvětluje Jan Čihák, IB koordinátor na mezinárodní Park Lane School s tím, že zkoušky probíhají průběžně po celé dva roky a konec studia završí třítýdenní období testů. Pokud student u závěrečné zkoušky z nějakého předmětu neuspěje, může ji opakovat v listopadu téhož roku nebo znovu následující květen.
Na rozdíl od klasických středních škol neskládají studenti českou státní maturitu a IB diplom není úřady uznáván jako její ekvivalent. „Pokud si ale český student vybere jako jeden z předmětů češtinu na vyšší úrovni, je možné si jej nechat na místním obecním úřadě nostrifikovat. Tento úkon staví legálně IB diplom na úroveň české maturity, především v souvislosti s přijímacím řízením na tuzemské vysoké školy v ČR,“ pokračuje Jan Čihák. V současné době již platí zákonné ustanovení, které dává českým vysokým školám možnost rozhodnout se, zda budou přijímat studenty s IB diplomem i bez nostrifikace. Některé tedy zrovnoprávnění vůbec nevyžadují, protože vědí, jak náročné je IB diplom získat. Ten, kdo jej má, by jednoznačně bez potíží absolvoval i českou maturitu. „Praxe těchto škol je podobná jako ta na zahraničních univerzitách, kdy je IB diplom zároveň vstupenkou ke studiu. Není ovšem neobvyklé, že různé univerzity v cizině mají i další požadavky ke přijetí nad rámec IB diplomu, například napsání eseje na dané téma,“ doplňuje Jan Čihák.
Studenti, kteří se díky IB diplomu hlásí na zahraniční vysoké školy pak nejčastěji volí technické a přírodovědné obory, ekonomická studia, architekturu, či matematicko-fyzikální studia. „S výběrem vhodné univerzity jim v rámci programu dlouhodobě pomáháme, děláme analýzy požadavků pro přijetí a doporučujeme jim pak konkrétní školy na míru, a to po celém světě,“ říká na závěr za Park Lane Jan Čihák.

Související