Centrální banka je přísná v nárocích na fungování a stabilitu bankovního sektoru a má proto řadu nepřátel

Nucená správa Agrobanky byla nejtěžším případem

Údaje o Agrobance z počátku roku 1996

Bilanční suma 67,5 miliardy korun
Objem vkladů klientů 50 miliard korun
Úvěry klientům 39 miliard korun
Základní jmění 3,99 miliardy korun
Rezervy 1,2 miliardy korun
Počet klientů: 9 procent všech podnikatelských subjektů v ČR
3 procenta všech občanů ČR
Pramen: Výroční zpráva AGB
Načasování obvinění bývalého nuceného správce AGB může být náhodné, nicméně přichází v době zesílených snah politiků získat na ČNB větší vliv.
Bývalý nucený správce Agrobanky (AGB) Jiří Klumpar byl před několika dny obviněn policií z překročení svých pravomocí při výkonu nucené správy AGB. Policie oficiálně hovoří o tom, že způsobil AGB škodu až 25 miliard korun. Guvernér ČNB Josef Tošovský vystoupil na jeho obranu a potvrdil, že všechna zásadní rozhodnutí činil Klumpar se schválením ČNB a na základě rozborů renomovaných právních firem.
Ze zákona přebírá nucený správce pravomoci statutárních orgánů banky a valné hromady, z čehož vyplývá, že jeho pravomoci jsou značné. Jestliže ho tedy policie viní z toho, že schválil něco, co není v zákoně jednoznačně řečené, např. prodej části podniků, nutno dodat, že to není zákonem ani zakázané. Vzhledem k obecné formulaci řady paragrafů o výkonu nucené správy nemá do eventuálního rozhodnutí soudu smysl hodnotit, zda se Klumpar provinil.

Nejde jen o Klumpara

Klumparovo obvinění přichází v době, kdy špičky ODS a ČSSD prohlubují spolupráci stran další dohodou. Její součástí je i změna jmenování členů Bankovní rady ČNB. Tento fakt sám o sobě nemůže žádné změny ve vedení ČNB v nejbližší době přinést, protože většina členů rady má zajištěná místa až do roku 2004 a jsou prakticky neodvolatelní. Snahy politiků dostat do ČNB osoby více loajální jejich představám o měnové politice a výkonu bankovního dohledu jsou tak značně omezené.
Jedním z důvodů pro odvolání člena bankovní rady je však např. spáchání trestného činu. Pokud by tedy došlo k rozšíření obvinění Klumpara i na jiné osoby, mohli by politici vyvíjet dostatečně silný tlak na jejich odstoupení. Jakoby náhodou minulý týden policie pro MF Dnes obvinění dalších osob nejprve připustila, ovšem druhý den ho dementovala. Nicméně například Václav Klaus nemeškal se silným prohlášením pro TV Nova, že celý poustup (rozuměj nucená správa na AGB) "se ukazuje špatný v mnoha ohledech. A jestli je k tomu ještě tato tečka (viz. obvinění Klumpara a spekulace o oprávněnosti postupu ČNB), tak já myslím, že je to hodně špatné," řekl předseda Poslanecké sněmovny a ODS.
Vedle politiků má na jejich přáních nezávislá ČNB řadu odpůrců i v bankovním sektoru. Její požadavky na tvorbu rezerv a obezřetné podnikání jsou přísné, což některým bankám činí potíže. Pro ilustraci si můžeme představit banku s vlivnými politickými kontakty, která má problémy s tvorbou rezerv podle zadání bankovního dohledu, a tak eventuální změna ve vedení ČNB by pro ni byla velmi prospěšná. Přidají-li se k tomu i zájmy mnoha stran při privatizaci velkých bank, kterou přes své regulační a schvalovací pravomoci může ČNB významně ovlivnit, stojí centrální banka proti silné lobby. Jsou-li navíc v této době médiím dodávány materiály směřující ke kompromitaci ČNB a jejího guvernéra na základě řady zcela smyšlených argumentů, nelze o soustředěném ataku příliš pochybovat.

Případ starý čtyři roky

K samotné kauze nucené správy Agrobanky je dobré připomenout historii roku 1996. Banka měla vzhledem k riskantní investiční strategii (např. nepřátelské skupování akcií České spořitelny) v režii skupiny Motoinvest, která banku ovládala, problémy s likviditou a omezený přístup na mezibankovní trh. Tehdejší šéf AGB Pavel Janda žádal Tošovského o půjčku 5 miliard korun. ČNB registrovala v bance operace, které podle jejího názoru nebyly pro banku výhodné. Tošovský o tom 16. září informoval vládu a probíhala ostrá jednání do ranních hodin 17. září o tom, jak situaci řešit. Dva lidé z Motoinvestu, členové dozorčí rady AGB, byli den před jednáním obviněni policií a šéf Motoinvestu Tykač byl při jednání kabinetu již za hranicemi (o den později se vrátil). ČNB i vláda odmítly vzhledem k neprůhledným vlastnickým vztahům peníze půjčit. ČNB vyhlásila s cílem ochránit vkladatele nucenou správu a v obavě před systémovým rizikem vydala záruku na všechny závazky AGB.
Martin Jašminský

Související