Nejmodernější počítačová technika zasáhla i do organizace skautského tábora v brněnském Mariánském údolí. Na jamboree nazvané Orbis 2006 přijelo přes 2,5 tisíce skautů z 18 zemí. Přesto, že programová náplň se v mnohém liší od podobných akcí pořádaných před lety, zásady skautského hnutí přetrvávají.

Hned u vchodu do tábora, který se rozkládá po celé šířce údolí v délce nejméně dvou kilometrů, zaskočí návštěvníky elektronické zařízení na snímání čipů pro identifikaci táborníků. "V takovém množství lidí je nutné mít přesný přehled," vysvětlil člen Skautské ochranné služby, která má na starosti ostrahu. Se svými kolegy komunikuje prostřednictvím bezdrátové vysílačky, kterou má u sebe také každý člen organizačního týmu.

V táboře funguje i speciální informační tým, který má k dispozici zhruba 17 notebooků a dalších 30 počítačů. Počítače se využívají například ve stanu registrace či při výrobě táborových novin. O spojení do celého světa se za pomocí amatérské radiostanice stará speciální Radiotým.

"Je to poprvé, co jsme se setkali s takovým využitím moderní techniky," řekli manželé Oldřich a Lída Bělovští, kteří v v 70. letech pomáhali založit český a slovenský exilový skauting v Německu a účastnili se mnoha podobných akcí v zahraničí. "Nám stačila k táboření sekera a nůž," vzpomněl Bělovský. Využití moderních technologií však organizátorům nezazlívá.

Změny se týkají i samotné programové náplně. Přestože tábor krášlí řada vlajek, na ranní hromadný nástup pod stožárem a následnou rozcvičku by pozorovatel čekal marně. Přísný zákaz zakládání otevřeného ohně kvůli suchu zabránil i tradičnímu pořádání táborových ohňů. Místo zpěvu za doprovodu kytary u táboráku se tak účastníci teší na rockový koncert.

"My jsme si museli i sami vařit, ale tady o to nejde," míní Bělovská. Smyslem novodobých mezinárodních táborů je podle ní setkání mladých lidí a získání nových přátel. Naplnění tohoto cíle usnadňuje podle ní českým dětem stále lepší jazyková vybavenost. Důležitá je také možnost srovnání. Zatímco Poláci a Maďaři jsou vysoce disciplinovaní a mají téměř vojenský styl, což se projevuje například i ochotou nosit kroj, děti na západě jsou mnohem rozmazlenější, doplnil její manžel.

Všichni jsou ale vedeni snahou o dodržování skautských zásad, které přetrvávají bezmála již 100 let. Spočívají v pozitivním vztahu k sobě samému, ostatním, hodnotám a přírodě. "Zásady jsou pořád stejné, protože stejní jsou i lidé," říkají skauti.

Související