Pití alkoholu pevně zakotvilo v týdenním rozvrhu českých dětí. Potvrzuje to nejnovější mezinárodní průzkum HBSC, podle kterého pije alespoň jednou týdně v Česku alkohol téměř každé třetí patnáctileté a každé osmé třináctileté dítě. "Je to dlouhodobější trend a statistiky se proti letům minulým příliš nemění. Více pijí děti na učilištích a z neúplných rodin. Nejoblíbenější je pivo," říká Ladislav Csémy z Psychiatrického centra Praha.

Navíc čeští šestnáctiletí patří společně s Dány, Nizozemci, Rakušany a Brity k největším konzumentům alkoholu v Evropě.

Podle amerických odborníků na to má vliv i reklama. Až o padesát procent více pijí děti, které jsou vystaveny marketingovým kampaním na alkohol. A to především v televizi. "Je prokázáno, že třeba dvouleté děti se v obchodech natahují pro věci, které znají z reklamy. Navíc platí, že čím nižší věk, tím vyšší účinek reklamy," podotýká dětská psycholožka Lenka Šulová.

České děti jsou navíc tomuto riziku vystaveny mnohem více než jejich vrstevníci v zahraničí. Reklamu na alkohol mohou v televizi vidět v kteroukoli hodinu, zákon ji nijak neomezuje.

Alkohol po celý den

"Neexistuje regulace reklamy na alkoholické nápoje. My se můžeme jedině obrátit na televize s prosbou, aby ji nevysílaly před pořady pro děti. Mají právo zveřejnit reklamu v souladu se zákonem a toto proti zákonu není," vysvětluje Václav Žák, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Stejně mluví i Česká televize. "Neporušujeme zákon. Dbáme ale na to, aby reklama neběžela v časech dětských pořadů," tvrdí mluvčí Martin Krafl. Televize Nova má podobnou strategii. "Převážná část této reklamy je navíc vysílána až po desáté hodině večer," říká mluvčí Veronika Šmítková.

Česko je však ve vysílání reklamy na alkohol v Evropě unikátem. Například ve Francii, Švýcarsku či Švédsku se reklama na alkohol nesmí vysílat vůbec. V Polsku platí zákaz od 6 do 20 hodin, v Portugalsku od 7 do 12.30 hod. Podobnou volnost jako Česko má pouze Nizozemsko. "Tlak na omezení alkoholové reklamy, který proběhl v zahraničí, dorazí i k nám," říká Štěpán Wolde, marketingový ředitel společnosti ARBOmedia.

Je to česká tradice

Podle loňského průzkumu o vlivu alkoholové reklamy mají české děti i svoje oblíbené spoty. Například na fernet, becherovku či metaxu.

"Malé chlapce také ovlivňují i pivní loga při fotbalových utkáních," popisuje Hana Sovinová ze Státního zdravotního ústavu, která je autorkou studie.

Přímý vliv reklamy na děti však někteří odborníci zpochybňují. "Když mě auta nezajímají a vidím je v reklamě, nejdu si je hned koupit," upozorňuje reklamní odborník Daniel Köppl. Podle něj je problém jinde: pití alkoholu je v Česku zakořeněnou tradicí.

Související