Moravská léčitelka, vědma a kartářka Jana Lysoňková se narodila ve znamení lva roku 1957 v Křížanovicích u Vyškova. Napsala několik knih s titulem "Proč jsme tady?" a na jejích webových stránkách si můžete přečíst předpověď na celý rok nebo ji požádat o pomoc. Jak říká, chce pomáhat lidem a vyburcovat je k činnosti a zodpovědnosti vůči státu. Je proti Evropské unii, české vládě i multikulturalismu. Úroveň v „naší krásné zemi“ by zvedla rozvojem zemědělství a řemesla.

1. Co vnímáte jako hlavní poslání prezidenta a jeho povinnost vůči občanům?

Poslání prezidenta vnímám nejen jako reprezentaci naší země v zahraničí, ale hlavně povinnost vůči občanům umožnit vrátit se ke své národnosti – státnosti. Podporovat a vytvořit novou a jednotnou vládu, napomoci obnově veškerých zákonů, aby sloužily lidu. Umožnit vstup připomínek lidu na základě referenda jako podnět poslancům. Aby celá ústava a naše zákony v Evropské unii sloužily celému národu v jeho prospěch.

2. Co považujete za své nejsilnější přednosti a výhody oproti ostatním kandidátům?

Nikdy se nehodnotím, neboť vnímám, že každý z nás je originál duše, ale ráda si vyslechnu názory nebo připomínky všech. Moje úcta, čisté srdce a nadhled by se daly označit za výhodu. Já pevně věřím, že v nynější těžké době si většina bude přát změnu dosavadního života, a tím podpoří toho správného kandidáta na prezidenta.

3. Jaký máte pohled na zavedení školného a směřování školství v ČR vůbec?

Miluji inteligentní národ, ale velmi mě mrzí, že vymizela krása našich řemesel, které se dnes pomalu začínají obnovovat. Věřím, že vznikne možnost přepracování dosavadní osnovy učení a vytvoření pracovních možností pro učební obory, taktéž i pro vyšší i vysoké školy. Jsem přesvědčená, že je nutné přepracování učebních osnov, ale i větší podpora státu. Ta se může projevit třeba změnou školného.

4. Jakou věc byste na České republice změnila, kdybyste měla neomezené možnosti?

Kdybych měla neomezené možnosti, mým přáním nejdříve by bylo, abych vypudila z vědomí lidí strach, který jim brání naslouchat těm, kteří to s nimi myslí dobře. Přála bych si zpět náš národní stát, prezidenta s čistými úmysly, jednoduchou vládu a referendum lidu, aby pracovali všichni společně. Obnovu všech zákonů a být státem samostatným. Opět si vytvářet vlastní obživu, mít své zpracovatele, obchody a jiné podniky. Byli jsme soběstační jak pro naši obživu, tak i výrobu, a dokázali jsme velmi úspěšně obchodovat i na zahraničních trzích. Obnovit mezilidské vztahy, pomáhat si navzájem a konečně být opět svobodní a volní.

5. Jak hodnotíte působení předchozích dvou prezidentů Havla a Klause?

Já bych si od obou spíše, než je hodnotila, vzala ponaučení, co učinili dobře a co špatně. Snažila bych se veškeré jejich konání v rámci možností rozvinout a případně vše napravit ve prospěch celého našeho národa i za cenu velkých změn.

6. Na svých webových stránkách sdělujete, že vidíte do budoucnosti. Víte tedy, jak se Vám povede v prezidentských volbách a jak dopadnou? 

Na tuto otázku Vám neodpovím, spíše jen možná napovím. Já a za mnou celý národ. Když se podíváte na jiné státy, co se děje, a přírodu, která nám svojí velkou silou dává najevo mnohé. Pokud nedostaneme rozum, můžeme vše promeškat, a v tom máte celou odpověď. Pokud konečně učiníme správné kroky, může se vše změnit k lepšímu do budoucnosti. Jsem přesvědčena, že kráčíme k novému zrodu světa.

7. Máte dřívější politickou zkušenost a myslíte, že je pro prezidentského kandidáta důležitá?

Mám, ale jen jako obyčejný poslanec v roce 1986 pod Městským národním výborem v Bojkovicích, okres Uherské Hradiště. Moje práce byla ve Svazu žen a v obchodním a cestovním ruchu. V každé době je co vylepšovat, věřte. Což přesně zapadá i do mého smýšlení a představ i v nynější době. Je jedno, jakou dobu hodnotíte, vždy je co měnit. Ale i tato zkušenost mi přináší náhled pro vytvoření nových zákonů, o to více pro prezidentského kandidáta.

8. Z Vašich postojů jasně vyplývá, že chcete pomoci českému národu a vyvést jej ze zkázy. Jaké přesné kroky hodláte v případě svého zvolení podniknout?

Mí drazí, již jsem Vám popsala několik mých kroků a přání pro nás všechny, neboť si Vás všech vážím, ať zastáváte jakoukoli pozici. Že mi velmi záleží na Vašich životech a na téhle drahé zemi, to mi věřte. Proto si přeji, abychom všichni mohli žít lepší život, ale v klidu a v pohodě. Pod rouškou nynějšího systému není pokračování možné. A tak, jak jsem předpověděla již dříve, že se pomalu Evropská unie rozpadne. Neopomněla bych však promeškání této doby, mohlo by se totiž stát, že se probudíme pozdě, a tím upadneme do područí někoho jiného. Dobře víte, že moje cesta je podobná například Švýcarsku, nebo Islandu a jiným zemím, jak se přesvědčíte i uslyšíte zanedlouho. Jediná cesta je výstup z Evropské unie. Již jsem mnohokrát zmiňovala svoji představu velmi jednoduchého řešení. Mít prezidenta podílejícího se na návrzích, aby byl přínosem pro jednoduchou vládu, tím myslím vládu bez stran. Kraje, města a obce mohou být podřízeny jednotlivým poslancům, kteří si ponesou vlastní zodpovědnost. Lid na základě referenda může sám podávat podněty k úpravám nebo případným změnám zákonů. Dobře všichni víte, že máme v sobě vlastenecký potenciál, jen ho v sobě probudit.

Související