Martin Fafejta se narodil roku 1968 v Chrudimi. Na Universitě Palackého v Olomouci získal doktorský titul v oboru sociologie. Dnes na je na UP zástupcem vedoucího pro obor sociologie a přednáší i na katedře sociologie na Masarykově universitě v Brně. Vydal několik odborných publikací zabývajících se sociologií pohlaví a sexuality, píše sloupky do internetového blogu Respektu. Zasazuje se za legalizaci marihuany a obhajuje práva homosexuálů. Kandidaturu oznámil prostřednictvím Facebooku na počátku srpna. Je ženatý, s manželkou ale nežije, a má dvě dcery.


1. Co vnímáte jako hlavní poslání prezidenta a jeho povinnost vůči občanům?

Prezident reprezentuje ČR navenek – při jeho pravomocích to je především ceremoniální funkce a tak by si měl brát drobnosti jako kalamáře a okrasný toaletní papír jen tehdy, jsou-li mu nabídnuty, nebo když o ně slušně požádá hostitele. V rámci státu jej vidím jako nadstranického moderátora politické a společenské debaty, který dokáže kultivovanou formou otvírat témata, která jsou ve společnosti kontroverzní. Měl by být také následováníhodným vzorem politické kultury, vyšší než je ta současná.

2. Co považujete za své nejsilnější přednosti a výhody oproti ostatním kandidátům?

Oproti některým dalším kandidátům nejsem členem žádné politické strany a nejsem propojený s žádnými nedůvěryhodnými lidmi a nejasnými finančními zdroji. A i díky svému akademickému působení mohu nad mnoha věcmi uvažovat z nadhledu, protože nejsem přímo ponořen do stávajících politických půtek a šarvátek.

3. Jaký máte pohled na zavedení školného a směřování školství v ČR vůbec?

Školství určitě musí směřovat k důrazu na větší samostatnost žáků a studentů. Co se týká školného, asi se nevyhneme tomu, aby studenti platili určitý příspěvek na studium. A to píši s tím vědomím, že moje dcera letos maturuje, takže by to zasáhlo i ji. Ovšem tyto peníze musí rozhodně zůstávat na vysokých školách a nesmí se rozpouštět ve státním rozpočtu, jak to plánovaly návrhy ze strany ministra Dobeše - proti těm jsem aktivně, coby člen akademického senátu Filozofické fakulty UP v Olomouci, protestoval.

4. Jakou věc byste na České republice změnil, kdybyste měl neomezené možnosti?

Ihned bych legalizoval pěstování léčebného konopí a domácí výrobu léků na bázi konopí. Je absurdní a neuvěřitelně nehumánní, pokud nemocní a trpící lidé mohou být kriminalizováni za to, že si pěstují a vyrábějí léky, které jim pomáhají a účinně snižují jejich utrpení. 

5. Jak hodnotíte působení předchozích dvou prezidentů Havla a Klause?

Sympatičtější mi byl prezident Havel. U prezidenta Klause mám silný pocit, že své funkce občas používá k prosazování sebe sama a laskání svého ega. Toho prezident Havel neměl zapotřebí, protože i bez prezidentské funkce byl mezinárodně uznávanou osobností. Prezident Klaus je oproti němu politik regionálního významu – což už bude s největší pravděpodobností každý další český prezident. 

6. Jste zastáncem legalizace lehkých drog. Navrhoval byste tuto změnu legislativy i v prezidentském postavení?

Tak určitě!

7. Jak Vás napadlo kandidovat na prezidenta České republiky? Myslíte, že máte šanci na zvolení?

Když jsem před pár týdny shlédl, kdo kandiduje a má šanci na zvolení, pojal mne velký smutek a v pohnutí mysli jsem ohlásil svou kandidaturu. Šanci na zvolení nemám, nejsem dostatečně známý, nemohu si dovolit finančně nákladnou kampaň. Mým cílem je získat potřebný počet podpisů – aby mě pak museli ostatní kandidáti brát vážně a odpovídali by na moje někdy nepříjemné a náročné otázky.

8. Jaký je Váš pohled na adopci homosexuálními páry a na registrované partnerství?

Jsem přesvědčen, že zákaz adopce, který ze zákona platí pro registrované homosexuální páry a nevztahuje se na nikoho jiného (tedy ani ne na homosexuální jedince, kteří nežijí v registrovaném partnerství), je protiústavní. 

Související