Karel Schwarzenberg se narodil před 74 lety v Praze do rodiny PhDr. Karla Schwarzenberga a Antonie, princezny z Fürstenbergu. Po druhé světové válce odešel do Rakouska, ale po celý svůj exilový pobyt pomáhal českému disentu. V roce 1984 byl kníže zvolen do čela Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva a o pět let později se stal kancléřem Václava Havla. Je ministrem zahraničí a předsedou koaliční strany TOP 09, za kterou se rozhodl kandidovat. Chce zvýšit politickou morálku a bránit právo a kulturní dědictví země.

1. Co vnímáte jako hlavní poslání prezidenta a jeho povinnost vůči občanům?

Celkové pravomoci prezidenta jsou omezené, ale i přesto může mít velký vliv. Myslím, že prvním úkolem prezidenta je hájit stát, což může být v kritických dobách tím nejtěžším úkolem. Za druhé je nutné, aby byl prezident strážcem práva. Vedle těchto důležitých poslání by se měl také snažit pozvedat politickou morálku, zvyšovat důstojnost prezidentského úřadu a posilovat důvěru lidí v politiku.

2. Co považujete za své nejsilnější přednosti a výhody oproti ostatním kandidátům?

Nikdo z ostatních kandidátů ve mně nebudí dojem, že by byl správným prezidentem pro současnou Českou republiku. Je třeba pozvednout stav české země a změnit české politiky. Nemůžu se například smířit s tím, že 22 let po listopadu ‘89 je bývalé členství v komunistické partaji něčím, co si u kandidatury na prezidentský úřad málokdo troufá zmínit.Já nabízím velkou českou i evropskou zkušenost a své kontakty. Jsem také nezávislý, a proto snadno nepodléhám tlaku jiných politiků. 

3. Jaký máte pohled na zavedení školného a směřování školství v ČR vůbec?

Univerzitní vzdělání by mělo být jasnou prioritou ve vládní agendě. Chceme-li totiž, aby naši lidé obstáli i v cizině a měli kvalitní vzdělání, musíme jim vytvořit dobré podmínky pro studium. Je jasné, že současný stav školství není dlouhodobě udržitelný, a že univerzity nemají dostatek peněz jak na výuku tak i na akademický výzkum. V nějaké podobě budeme muset školné zavést, ale ne tak, aby se stalo překážkou, ale spíše příležitostí, jak získat vzdělání.


4. Jakou věc byste na České republice změnil, kdybyste měl neomezené možnosti?

Není dobré, když má jeden člověk neomezenou moc. Já vidím jako potřebné omezení byrokratických postupů a regulací, které nás svazují. Pokusil bych se také o mírnou reformu ústavy, která by na prvním stupni povýšila výkonnou moc, ale zároveň posílila kontrolní mechanismy. 

5. Jak hodnotíte působení předchozích dvou prezidentů Havla a Klause?

Václav Havel byl nejlepším reprezentantem naší země, pracoval jsem pro něj a na jeho konání bych chtěl navázat. Prezident Klaus je bezpochyby velice inteligentní člověk, který má jisté znalosti v makroekonomice. Rozdíl mezi námi je ten, že Václav Klaus je euroskeptik, zatímco já jsem přesvědčen, že malá země uprostřed Evropy musí vidět svoji budoucnost v Evropské unii. Měli bychom se dlouhodobě snažit, abychom v Evropské unii měli opravdový vliv. 

6. Jste velkým zastáncem církevních restitucí a sám máte s restitučními opletačkami soukromé zkušenosti. Jak vnímáte debatu rozběhlou kolem navrácení církevního majetku? 

Jsem vždy pro to, aby to, co bylo ukradeno, bylo i navráceno. Jen tak se „zlodějna“, kterou udělal minulý režim, může napravit. Zákon o církevních restitucích se nedotkne tzv. Benešových dekretů. Věci zabavené na jejich základě se nevydávají. Rozhodně se tak tedy neotevírají velká odevzdávání státního majetku.

7. Jak vidíte úlohu šlechtických rodů v budoucnosti Evropské unie?

Nevidím, že by měly nějaký zvláštní úkol. Šlechta jako stav již neexistuje. Jsou zde pouze rodiny, které mají tradici. Pokud jsou toho schopny, pak by měly cítit povinnost sloužit své zemi a Evropě.

8. Jste spokojen s děním v koalici a ve Vaší straně TOP 09?

Málokdo může být příliš spokojený s vlastní prací, s vlastní stranou - vždy je co zlepšovat. Koalice u nás jsou nestálé a víra v politiku není vysoká. Ale jsem rád, že naše strana po minulých volbách zabránila dalšímu zadlužování země, že se držíme svého programu a snažíme se vést odpovědnou politiku. 

Související