Poutník, vyznavač východních filosofií a umělec Emil Adamec se narodil roku 1972 v Sedlištích. Je ženatý a v současné době žije v Hongkongu. Tvořil a žil ale již ve více než 25 zemích světa. Již přes patnáct let po celém světě rozmisťuje své sochy v rámci svého projektu Akupunktura Země, který by měl Zemi pomoci před letošním natočením zeměkoule. Vyznává návrat království do Českých zemí a po prezidentském zvolení by podnikal kroky směrem ke konstituční monarchii. Za krále navrhuje potomka posledního českého monarchy Karla I., prince Ferdinanda Zvonimíra Habsbursko-Lotrinského.


1. Co vnímáte jako hlavní poslání prezidenta a jeho povinnost vůči občanům?

Hlavním posláním prezidenta má být ukončení této zbytečné, drahé a nikam nevedoucí funkce. Dále průzkum historických materiálů a hledání možností, jak nejlépe se své funkce vzdát v prospěch monarchy, a dát tak svému lidu to nejlepší, co může mít - panovníka moudrého a spravedlivého, konajícího vše pro zachování úcty k hodnotám morálním, etickým nebo estetickým.  

2. Co považujete za své nejsilnější přednosti a výhody oproti ostatním kandidátům? 

Jsem z kandidátů nejmladší a mám nejvíce energie a neovlivněného pohledu. Jsem velmi kreativní a dokážu své myšlenky a vize realizovat i s omezenými prostředky. Jsem příkladem pro ostatní, nemusím se zviditelňovat, mé činy mluví za mne. Mám za sebou světové zkušenosti, žádný z kandidátů nemůže o sobě říct, že žil a zrealizoval více než 130 monumentálních plastik trvale umístěných na veřejných prostranstvích ve 25 zemích světa na všech kontinentech (včetně informace, že se jedná o oficiální a trvalou reprezentaci České republiky ve světě) a zastupuji naši zem jako nikdo z ostatních kandidátů. Nejsem postižen minulým režimem. Nikdy jsem nebyl ani nejsem v žádné politické straně. A můžu pokračovat v mnoha dalších argumentech o kterých se ostatním kandidátům ani nezdá.

3. Jaký máte pohled na zavedení školného a směřování školství v ČR vůbec? 

Nejdříve je nutné ustanovit moudrou a spravedlivou společnost danou moudrým panovníkem a potom můžeme uvažovat o otázce školného. V principu je nutné plně podporovat každý mimořádný talent, který obohatí celou společnost. Pokud ale někdo směřuje své vzdělání k vlastní a komerční potřebě, nemající významný dopad pro společnost a má na toto vzdělání prostředky, je v jeho zájmu si tyto služby (např. vzdělání) objednat a také zaplatit. 

4. Jakou věc byste na České republice změnil, kdyby jste měl neomezené možnosti? 

Kontaktoval bych krále v záležitosti jeho nástupu na trůn. Zrušil bych všechny nadbytečné úřady a byrokracii. Zavedl bych mnohem větší postihy za trestnou činnost, včetně korupce. Snížil bych počet činných politiků. Nejsou potřeba. Dal bych maximální autonomii Moravě, Slezsku a obcím. Změnil bych naši ústavu a inspiroval se původní rakouskou ústavou. Každou větší změnu bych řešil referendem. Kladl bych důraz pro estetické řešení našich měst a životního prostředí jako např. tradiční hodnoty a vzhled architektury, plné a neoddělitelné zapojení uměleckých řemesel v architektuře. Důsledné řešení urbanismu, zejména řešení automobilové dopravy (mám např. patent na umístění všech dopravních prostředků pod zemský povrch). 

5. Jak hodnotíte působení předchozích dvou prezidentů Havla a Klause? 

Velmi pozitivně hodnotím působení našeho posledního českého krále Karla III. Působení všech našich prezidentů od T. G. Masaryka až po V. Klause hodnotím negativně. Tito prezidenti stojí za rozbitím funkční monarchie a následně za současným, rozprodaným, korupčním a jinak neudržitelným stavem naší země.   

6. Někteří Vaši kritici považují Vaši kandidaturu jen za snahu zviditelnit se či za recesi. Co o těchto nařčeních soudíte vy? 

Já osobně se nepotřebuji zviditelňovat a už vůbec ne v České republice. Každý má možnost zjistit si informace o mně. A kdo tak neučiní, nemůže argumentovat, že mě nezná jen proto, že o mně ještě neslyšel. Mé jméno je dávno pojmem v celém světě. Jsem tedy vidět, reklamu nepotřebuji. Za recesi svoji kandidaturu ani svůj život nebo své výsledky v celém světě nepovažuji. Za mnou stojí obrovské realizace a trvalé činy. Jen ti, kteří nic nedokázali se nezmohou na nic jiného než se vysmívat. Pokud se ale jich zeptáte co konkrétně mají hmotného za sebou - mlčí.

7. Tvrdíte, že výhodou království je i absence podvodu a korupce. V současných i minulých královských rodinách však lze nalézt mnoho případů korupce. Myslíte, že by tyto problémy v ČR zásluhou monarchie odpadly? 

Je potřeba se podívat na jakýkoli průzkum všech zemí, jaká je u nich úroveň korupce. A všechny jasně sdělují, že korupce je v zemích s konstituční monarchií minimální nebo nulová, naopak situace korupce ve všech republikách je alarmující.

8. Jste umělcem. Máte nějakou konkrétní vizi na podporu kultury? 

Co se týče podpory kultury, tak chci podpořit všechny krásné, tradiční a trvalé umělecké hodnoty. Jsem pro obnovení tradičních a hodnotných prvků v umění a v architektuře. Pobyt na každém veřejném prostranství nebo ulici má být kulturním zážitkem, ne nutným zlem. Nové směry vědomě postrádající tradiční genialitu a spirituální hodnoty (např. „konzumismus“) si u mně podporu nenajdou.

Související