Jiří Dienstbier se narodil roku 1969 ve Washingtonu, kde jeho otec, disident, později ministr zahraničí a senátor, působil jako korespondent Československého rozhlasu. I matka Zuzana Dienstbierová byla disidentkou a signatářkou Charty 77. Jiří Dienstbier ml. byl jedním z organizátorů studentského pochodu 17. listopadu. Známý je jeho nesouhlas s „velkou koalicí“ v Praze i přiznání možnosti koalice ČSSD s KSČM. Je senátorem a místopředsedou ČSSD, za kterou se rozhodl kandidovat. Jiří Dienstbier je dlouholetým příznivcem fotbalového klubu Bohemians, zasadil se i o jeho záchranu.

1. Co vnímáte jako hlavní poslání prezidenta a jeho povinnost vůči občanům? 

Prezidentský úřad má být podle mne chápán jako služba. Prezident je povinen především hájit zájmy všech občanů republiky, má být nadstranický, uměřený a hlavně nesmí podlehnout pocitu vlastní důležitosti. 

2. Co považujete za své nejsilnější přednosti a výhody oproti ostatním kandidátům? 

Na rozdíl od ostatních kandidátů jsem si nijak nezadal s minulým režimem, naopak jsem proti němu aktivně bojoval a pomáhal jsem budovat demokratický stát. V době těsně po listopadu 1989 jsem se stal poslancem Federálního shromáždění a pak jsem se snažil sbírat zkušenosti i mimo politiku jako advokát. Jako kandidát na primátora jsem, doufám, ukázal, že ctím sliby voličům a neuhnu, ani když mi okolnosti nepřejí. Momentálně se věnuji na 100 procent své funkci senátora. Za léta strávená v advokacii jsem moc vděčný, neboť jsem díky nim neztratil přímý kontakt s normálním životem, což se tzv. profesionálním politikům velmi často stává.  

3. Jaký máte pohled na zavedení školného a směřování školství v ČR vůbec? 

Budu se nadále snažit bojovat za spravedlnost. Spravedlivý stát není možný bez spravedlivého a rovného přístupu ke společným statkům, jako je právě vzdělávání, ale i zdravotnictví, důchodový systém atd. V současnosti se sice školné neplatí, ale studium zadarmo rozhodně není. Náklady spojené s ubytováním, stravným a studijními materiály se šplhají k mnoha tisícům měsíčně a další výdaje by pro mnoho studentů znamenaly odepření možnosti studovat vysokou školu. Školné nebo zápisné tedy zásadně odmítám. Vláda musí nalézt více peněz pro vysoké školy jiným způsobem. Vzdělání musí být prioritou našeho státu, protože bez vzdělaných lidí nemá Česká republika šanci obstát v globálně propojeném světě.

4. Jakou věc byste na České republice změnil, kdybyste měl neomezené možnosti? 

Pro moji prezidentskou kampaň je klíčové téma spravedlnost. Spravedlivý a fungující stát není možný, pokud korupčníci nerespektují zákon a rozkrádají státní prostředky. Spravedlivý stát není možný bez nezávislé a efektivní justice. Bez spravedlnosti nelze v našem státě žít slušný a důstojný život. Pokud bych měl neomezené možnosti, udělal bych všechny kroky k tomu, aby spravedlnost nebyla jen pouhým slovem, ale stala se skutečností. 

5. Jak hodnotíte působení předchozích dvou prezidentů Havla a Klause?

Kandidaturu na prezidenta jsem přijal, protože se domnívám, že je na čase, aby konečně došlo k zásadní proměně hradní politiky. Současný prezident Klaus si z prezidentského úřadu udělal vlastní pódium a zneužívá ho čistě k propagaci vlastních, často extrémních názorů. Zcela opomíjí svoji úlohu moderátora politického dění, překračuje svoje ústavou dané pravomoci a žehrá na výsadní postavení, jež mu tato funkce dává. V zahraniční politice se chová jako nezávislý solitér a obecně konflikty na politické scéně spíše vyvolává, než aby se je snažil zažehnávat. Václav Havel byl na druhou stranu prezidentem, na kterého bych chtěl navázat. Rád bych Hrad spravoval jako kulturně-společenské centrum, a ne jako relikt aristokratických časů.

6. Váš otec byl významným disidentem a oba jste se podíleli na sametové revoluci. Jaký máte názor na prezidentskou kandidaturu bývalých členů KSČ?

Kandidovat samozřejmě mohou, jen mi přijde poněkud pokrytecké, když někteří z nich říkají, že by v případě jejich zvolení odmítli vládu opřenou o komunistické hlasy, když sami byli členy komunistické strany za minulého nedemokratického režimu. A to nemluvím o tom, že by prezident měl dodržovat především své povinnosti dané Ústavou ČR.

7. Podporujete zrušení zákazu adopce homosexuálními páry a zúčastňujete se pochodu Prague Pride. Jak vnímáte kritiku tohoto festivalu ze strany Hradu?

Kritika festivalu ze strany Hradu svědčí o netoleranci a omezenosti. Na Hradě musí nastat zásadní změna.

8. Jaký máte jako místopředseda strany ČSSD názor na její ostře kritizovanou kampaň proti restitucím?

Z hlediska výsledků to byla velice dobře odvedená práce bez ohledu na to, zda se mi líbí, či nikoli. Protože velmi efektivně upozornila na problém, který jsme chtěli sdělit. A bez určité provokace v reklamě nedosáhnete žádného efektu. Doufám, že zákon v této podobě bude odmítnut. Je nemravný. Aby se nahrazoval majetek, který podlehl první pozemkové reformě z roku 1919, to mi přijde zcela nepřiměřené. Z historického hlediska je nejlogičtějším řešením existence fondu církevního majetku s kontrolou státu. Protože církve nikdy od Josefa II. ani předtím neměly nemovitý majetek v plnohodnotném vlastnictví. Vždycky tam bylo omezení, vždycky stát spolurozhodoval, jak se s tím majetkem bude nakládat. Stát by tak nezasahoval do správy, jako spíš dohlížel na to, zda jsou dodržována pravidla pro nakládání s majetkem ve fondu.

Související