Naše škola se každoročně připojuje k oslavám Evropského dne jazyků, který se slaví 26. září. Jeho historie sahá do roku 2001, kdy probíhal Evropský rok jazyků. Tento svátek vznikl díky Radě Evropy a celé Evropské unii. Pravidelně se zapojuje 45 evropských zemí. Ani Česká republika nezahálí a pyšní se rok od roku bohatším doprovodným programem. V Praze jsme letos mohli navštívit kurzy portugalštiny nebo třeba estonštiny, jiná česká města ale Evropský den jazyků slaví jen zřídka. A to jsme se rozhodli změnit.

Od roku 2008 pořádáme na naší škole akci „Den jazyků“. Zapojit se může každá třída, která během září nacvičí krátké představení v cizím jazyce na dané téma. Tím letošním tématem byla „Retro music“. Bylo vidět, že retro vnímá každá třída úplně jinak. Studenti nacvičovali v hodinách cizích jazyků a tělocviku, vyráběli rekvizity a kulisy, vymýšleli choreografii a připravovali hudbu pro svá vystoupení.

Ještě před osmou ranní celá škola (tudíž téměř 500 lidí) naplnila hlediště Domu kultury. Moderování se ujali vyučující anglického jazyka Jakub Matějů a Lenka Vedralová - iniciátorka této akce. „Chtěla jsem studenty povzbudit ke studiu cizích jazyků, ale zároveň je přimět i ke spolupráci při přípravě jejich vystoupení. Naše osmileté gymnázium je plné silných individualit, pro něž je velmi těžké přizpůsobit se a najít společnou cestu se spolužáky, což je dnes pro týmovou práci velmi důležité. A naše studenty v budoucnu čeká především práce v kolektivech.“ Během dopoledne jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o vymírajících a živých jazycích. Věděli jste například, že nejstarším dosud používaným evropským jazykem je baskičtina?

Hlavní náplní pořadu byla ale jednotlivá vystoupení – na pódiu se tak objevili hippies s písničkami z muzikálu Hair,svérázný Bob Marley, hudební skupiny The Beatles, Queen, The Rolling Stones nebo ABBA. Během dopoledne zazněly také melodie z legendárních filmů Hříšný tanec nebo Pomáda a byli jsme i svědky představení v pařížském kabaretu Moulin Rouge. Kromě tanečního vystoupení museli zástupci třídy vždy představit divákům své vybrané téma v cizím jazyce. Nejoblíbenějším jazykem byla angličtina, některé třídy si ale troufly i na francouzštinu, němčinu,slovenštinu nebo ruštinu. Když vystoupily všechny třídy, přišlo na řadu divácké hlasování.

Nakonec, stejně jako předchozí dva roky, zvítězila letošní 7. B se svou Retro party. „Na přípravách se podílely spíš holky, protože kluci nám odjeli do Itálie. Hudbu jsme stříhali o hodinách i o přestávkách, tancovali jsme místo tělocviku, angličtiny a nakonec i místo jiných předmětů. Všem profesorům patří velký dík. Celé vystoupení jsme dali dohromady až den před akcí,“ vysvětluje Adéla Špicarová z vítězné třídy.

Náš způsob oslavy Evropského dne jazyků je každý rok velmi oblíbenou a studenty s napětím očekávanou akcí.Kvalita vystoupení se rok od roku zvyšuje a my už se nemůžeme dočkat příštího září.

Související