V poslední době, mimo jiné, sledujeme boj o post prezidenta. Kdo zasedne na hrad a bude nás reprezentovat od příštího roku? Neúprosně se blíží doba, kdy současný prezident předá pomyslné žezlo a nastoupí nový. Je tu malé, nicméně poměrně významné ale. O co jde? Jde o to, že vlastně sledujeme teprve boj o možnost být kandidátem. Boj o vlastní post teprve bude následovat. 

Mám návrh, než se vše vyřeší a ujasní s hlasy na kandidátce, dejme byrokratům šanci to pořádně prozkoumat a najměme interim managera, aby se v klidu mohlo rozhodnout jak dál naložit s přímou volbou prezidenta. Co to je interim manager? Je to manažer s omezenou životností, doba jeho setrvání v pozici je ohraničena konkrétním časovým úsekem. Interim manager funguje nezbytně nutnou dobu, po kterou bude plnit zadání, které povede ke konkrétním výsledkům.  Člověk na takovou to pozici se najímá na hašení určitého problému a především za krizové situace firmy.

Protože situaci v našich luzích a hájích obrazně řečeno, a možná nejen obrazně, můžeme označit za krizovou, interim manager by nebyl od věci. Než se situace ujasní ohledně toho kdo může kandidovat, navrhuji rozdělit první funkční období do několika časových úseků, aby se jednotlivý kandidáti mohli vystřídat. Každý by si tak přišel na své. Ti co kandidují by mohli podlehnout alespoň na chvíli kouzlu moci a alespoň na krátko být nejvyšší hlavou naší republiky. My voliči bychom mohli dané kandidáty posoudit ne na základě všeobecně proklamující kampaně, ale na základě jejich konkrétních skutků. Mělo by to nesporné výhody: 

  • Všichni by dostali šanci - vystřídali by se.
  • Nikdo by se nestačil omrzet - i kdyby dělal nepopulární kroky či nás špatně reprezentoval v zahraničí, za chvíli by se naplnil jeho čas a přišel by nový interim prezident.
  • Každý by přinesl své specifikum a tak nás obohatil.

 Na konci toho to manažerského cvičení by si každý z nás udělal obrázek o nejvhodnějším kandidátovi a neměl by dilema, koho volit, tak jako ho mám v současné době já a mnoho mých známých se kterými jsem o tom hovořila.

 V západní Evropě je tento nástroj obsazování pozic v krizových situacích poměrně často využíván. Přestože na našem trhu jde o méně využívaný způsob řešení nedostatku manažerské kapacity, situace se mění. Stále více se dostává do povědomí firem a čím dál tím častěji se využívá.

 Interim manažer přebírá plnou zodpovědnost za řízení, rozhodování a dodání výsledků zadavateli.

 Od interim manažera se očekává, aby se ve společnosti rychle zorientoval, našel problémová místa a udělal potřebná personální opatření. Společnost získává nezaujatý pohled, nové přístupy a zkušenosti.

 Každý z kandidátů na hrad má jiné slabiny a silné stránky. Tajně bych doufala, že by se každý vrhl na tu oblast ve které je nejsilnější. První volební období, období střídání kandidátů, by ukázalo kolik silných stránek a dovedností nám jednotliví kandidáti můžou nabídnout. Pro druhé volební období by se našel kandidát, který bude ze všech nejlepší. Mám na mysli, kdo z nich bude nejlepší dle činů a skutků, nikoliv na základě toho kolik měl prostředků na volební kampaň. Nebo je druhá varianta, že dojdeme k závěru, že se nám nepozdává ani jeden z nich. A byl by tak prostor pro úplně novou krev.

 Ať už volba dopadne jakkoliv, doufám jen, že z toho nebude další fraška a že volba řádně proběhne.

Související