Tmelník je nezisková organizace, na jejímž chodu se podílí skupina nadšených mladých lidí. „Tmelník je naší srdcovkou. Když jedete na výměnu, je to, jako byste na týden začali žít nový život. Poznáte zde sami sebe skrze ostatní. Úplně nejúžasnější jsou na výměnách ti lidé,“ shodují se jednohlasně dobrovolníci a účastníci výměn mládeže. Jejich slova potvrzují, s jakým zapálením se do akcí zapojují. Energie, kterou čiší, dává vědět, že je výměny naplňují radostí, skvělými zážitky a cennými zkušenostmi. „Všechny výměny probíhají v anglickém jazyce, je to tedy skvělá příležitost, jak se rozmluvit,“ vyzdvihuje Luděk. „Projekty se pokaždé vztahují k nějakému tématu. Pokud je dané téma směrodatné pro vaši kariéru, je to vhodná položka do vašeho CV,“ líčí Vendy.

TST Vám přináší rozhovor s předsedou Tmelníku Vladimírem Škutou (27) o předmětu činnosti organizace i o tom, jakým způsobem pomáhá naplňovat ideály mladých lidí.

Jaké aktivity Tmelník mladým lidem nabízí?

Pořádáme zhruba týdenní mezinárodní pobytové akce (tzv. výměny mládeže) pro lidi ve věku od 13 do 30 let. Tyto pobyty jsou vždy tematicky zaměřené a jsou plné jak volnočasových aktivit, tak neformálního vzdělávání. Spolupracujeme se zahraničními organizacemi, s nimiž vyšleme na akci třeba čtyřicet účastníků z osmi různých zemí. Vedle zahraničních pobytů organizujeme také různé akce na Mělníku.

O co dalšího se Tmelník v rámci své činnosti snaží?

Tmelník chce, aby mladí lidé přicházeli s vlastními nápady a realizovali vlastní projekty přesně podle svých představ. Stává se, že se lidé seznámí jinými účastníky výměny mládeže a odjíždějí z ní s brekem a se spoustou úžasných zážitků a mají tak motivaci společně naplánovat další projekt. V tom také získávají maximální podporu od vedení i dalších členů Tmelníku. Máme zkušené pomocníky, pořádáme pravidelné neformální schůzky v Praze, nabízíme proplacení účasti na různých vzdělávacích kurzech v ČR i zahraničí, apod.

Výměny mládeže rozvíjejí tzv. „soft skills“

Co je hlavním principem výměn mládeže?

Není to takový ten princip školní výměny, kdy třída odjede do Německa a pak zase přijedou Němci do Čech. Tady je ten princip volnější. Výměna probíhá hlavně na bázi filozofické ve smyslu výměny názorů mezi jednotlivými kulturami.

Jsou výměny zaměřeny spíše na vzdělání, nebo na zábavu?

Výměny rozhodně nejsou o rekreaci, je to projekt, který dává mladým lidem možnost rozvíjet své klíčové kompetence, zejména pak „soft skills“, jako třeba komunikace nebo schopnost diskutovat ve skupině na dané téma. Jsou to vzdělávací projekty. Nejedná se o standardní vzdělávání, ale využívají se neformální metody – frontální výklad nahrazují diskuse a workshopy. K metodám učení patří skupinové práce, prezentace, brainstormingy, simulace atd.

Co bys vyzdvihl jako největší přínos výměn?

Obecně bych vyzdvihl osobnostní rozvoj účastníků, uvědomění si vlastního potenciálu, rozšíření si vědomostí o konkrétních tématech i různých evropských národech a o tom, jak na danou problematiku nahlížejí lidé z různých zemí. Podporuje se tím princip porozumění a tolerance mezi lidmi. Dále možnost zlepšení jazykových dovedností, sociálních schopností, interpersonální komunikace, schopnost práce ve skupině. To je něco, co na českých školách nefunguje. Lidé jsou vedeni k tomu, aby byli individualisté a honili se za svou vlastní kariérou, a nedokážou pracovat v týmech, což jim při nástupu do pracovního procesu činí problém.

Co je potřeba udělat pro to, aby se člověk mohl výměn zúčastnit?

Základními kritérii, která musí uchazeč splnit, jsou věk do 30 let a skutečný zájem o dané téma. Aby se člověk nehlásil jen proto, že ještě v té zemi nebyl a chce ochutnat místní pivo. Pro takového člověka ta akce nemusí být vhodná. Měl by mít zájem o určitý osobnostní rozvoj a motivaci něco nového se naučit.

Jak vysoké jsou náklady spojené s účastí na výměnách?

Je potřeba si hradit 30 % nákladů na dopravu – nejdříve si účastník uhradí celou částku, zpětně je mu proplaceno 70 %. Od účastníků je také vyžadován účastnický příspěvek – zpravidla je to 500 Kč. Ostatní náklady jsou plně hrazeny z grantu EU.

Práce s dobrovolníky vyžaduje obrovské úsilí

Jak se zrodila myšlenka založit Tmelník?

Myšlenka vznikla v mé hlavě v době, kdy jsem studoval v zahraničí. Studoval jsem v zahraničí vícekrát, získal jsem tedy orientaci v oblasti mezinárodních pobytů. Narazil jsem na program Mládež v akci, v rámci kterého fungují výměny mládeže. Viděl jsem to jako skvělý nápad. Chtěl jsem umožnit mladým lidem, aby se mohli dozvědět o těchto možnostech a zúčastnit se akcí a podpořit tím ideály a cíle tohoto programu.

Existují nějaké slabiny Tmelníku, na nichž je potřeba zapracovat?

Nenazval bych to slabinami, ale spíše negativními předpoklady. Tmelník stojí na práci členů, kteří jsou z menší části placeni, většinou jsou to ale dobrovolníci mezi 16 a 25 lety. U lidí tohoto věku hrozí určitá fluktuace – zapojí se s nadšením do naší činnosti, ale jen po omezenou dobu, než změní své zájmy, bydliště nebo dokončí školu a nastoupí do práce. Práce s dobrovolníky vyžaduje obrovské úsilí, jelikož nejsou finančně ohodnocováni.

Potýkal ses s nějakým závažnějším problémem během své práce?

Nejvíce člověka mrzí, když se nějaká věc nesetká s patřičnou odezvou. Když jsme třeba chtěli naše dobrovolníky odměnit pobytem na Tenerife a ukázalo se, že nikdo z nich zrovna nemá čas tam jet.

Také pro mě bylo nepříjemným rozčarováním, když jsem zjistil, že neziskový sektor je mnohem více o honbě za penězi než sektor ziskový.

Můžeš uvést příklady některých akcí, které jste pořádali?

Z těch, které jsme organizovali v Čechách, bych upozornil na projekt „BE pART OF IT!“, který se konal na Mělníku. Jeho hlavní náplní byly filmové workshopy, v rámci nichž natáčeli účastníci z osmi různých zemí filmy na téma „Já v Evropě“. Měli jsme lektora, který nás nechal pracovat s profesionální filmovou technikou. V Praze jsme navštívili obě budovy FAMU a natáčeli jsme i v terénu.

A nějaký příklad výměny v zahraničí?

Netradiční akcí byl projekt v Maďarsku, který byl zaměřen na spolupráci a navazování kontaktů mezi lidmi odlišného rasového původu. Této výměny se účastnili i příslušníci romské komunity, kteří nemají snadný přístup ke vzdělání.

Jaké akce připravuje Tmelník pro letošní rok?

Aktuálně Tmelník mimo jiné připravuje výměny mládeže na Tenerife, v Itálii či v Maďarsku a semináře v Makedonii o projektovém psaní a v Berlíně o zážitkové pedagogice. Projekty se vždy vyhlašují jen na několik měsíců dopředu, nejjistější je tedy sledovat aktuální akce na našem Facebooku

Související