Od 4. do 13. března se v Praze uskuteční 15. ročník festivalu dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět. Tento projekt pořádá společnost Člověk v tísni a v současnosti je největším mezinárodním festivalem, který se zabývá problematikou lidských práv. Letošní ročník se diváků ptá: Bojíte se snášet? Upozorňuje tak na vzrůstající netoleranci a rasovou nenávist ve společnosti. Jeden svět ale nabídne i další témata, a to ve více než stovce dokumentárních filmů z šedesáti zemí. Po skončení pražských projekcí se festival přesune do ostatních velkých měst po celé České republice.

Od boje proti xenofobii po rozvojové zdravotnictví

Slavnostní zahájení festivalu Jeden svět se uskuteční v pondělí 4. března a mimo jiné uvede dokument režisérky Kari Anne Moe, Statečná srdce (Bravehearts). Tento film zobrazuje příběh dívky, která se snaží vyrovnat s tragédií, k níž došlo na norském ostrově Utoya během léta 2011. Poselstvím tohoto snímku je především ukázat, že extremismus a nesnášenlivost lze překonat pouze vzájemným respektem, otevřeností a udržováním principů demokratické společnosti.

Statečná srdce tak otevírají hlavní tematickou kategorii celého festivalu, ve které se představí celkem 13 snímků. Patnáctý ročník Jednoho světa ale do kin nepřináší pouze boj proti netoleranci, v ostatních filmových sekcích se divákům otevřou zajímavé pohledy na současná média, ekologii, životní styl i zdravotnictví.

Hollywoodské hvězdy tentokrát ve vedlejších rolích

Hlavní soutěž festivalu Jeden svět nabídne 14 filmů, které dokumentují řadu celosvětových společenských témat. Tyto snímky se ucházejí o ceny za nejlepší film a nejlepší režii, o kterých rozhodne mezinárodní porota složená z významných filmových tvůrců. Mimo jiné bude v této kategorii soutěžit i nový dokument Heleny Třeštíkové "Vojta Lavička – Nahoru dolů".

Cenu za film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv, bude udílet porota Václava Havla. Ta pro ocenění vybírá snímky z kategorie Máte právo vědět. Hrdinové dokumentů z této soutěžní sekce se většinou vypořádávají s nefunkčními sociálními vztahy a bojují proti nespravedlnosti osudu. Přestože války, násilí či bezpráví tragicky zasahují do jejich životů, dokáží jim čelit a dokonce dávat naději ostatním.

I o takových lidech festival Jeden svět je. Jsou to především skuteční hrdinové všedního dne, kteří v dokumentech hrají hlavní roli, hollywoodští herci se zde zmůžou nejvýše na vedlejší party. To ostatně zobrazuje i snímek Radioman, ve kterém se sice vyskytují slavné hollywoodské celebrity jako Johny Depp, George Clooney nebo Meryl Streep, hlavním hrdinou je ovšem bezdomovec Craig.

Debaty s tvůrci a udílení cen Homo Homini 

Filmové projekce nejsou jediným programem festivalu, kromě nich organizátoři nabídnou množství doprovodných akcí. Mezi ně patří například výstava fotografií nazvaná Sýrie – zajatci konfliktu, která bude k vidění v prostorách pasáže Lucerna. Nedílnou součástí celého projektu jsou i panelové diskuze a debaty s filmovými tvůrci a odborníky.

Během své patnáctileté tradice se festival také stal příležitostí pro udílení jediné české mezinárodní lidskoprávní ceny - Homo Homini. Toto ocenění získávají osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv ve světě. Mezi její dosavadní držitele patří například čínský disident Liou Siao-po, nebo ruská lidskoprávní aktivistka Světlana Gannuškinová.

Jeden svět na školách

Přestože festival cílí především na dospělé publikum, některé dokumenty jsou v rámci projektu "Jeden svět na školách" promítány i žákům a studentům. Od 4. do 13. března se tyto speciální projekce konají v Praze, následně se společně s celým festivalem přesunou do dalších měst České republiky.

Výběr filmů je v těchto sekcích přizpůsoben věku diváků, kategorie "Jeden svět pro děti" je určena mladším žákům, "Jeden svět pro studenty" těm starším. Projekce jsou navíc obohaceny o debaty se zajímavými hosty. Kromě toho festival spolupracuje s vysokými školami a v rámci projektu "Dějiny, film a lidská práva" se snaží o zakotvení seminářů o lidských právech ve výuce.

Kam za filmy?

Projekce festivalu Jeden svět se uskuteční v kinech Světozor, Lucerna, Atlas, Evald, Bio Konvikt–Ponrepo, Atlas, ve Francouzském institutu a ve Velkém sále Městské knihovny Praha. Pro vysokoškolské studenty i širší veřejnost je letos mimořádně zařazeno i promítání na akademické půdě – konkrétně jde o Vysokou školu ekonomickou, Českou zemědělskou univerzitu v Suchdole, Přírodovědeckou fakultu UK na Albertově a Fakultu humanitních studií UK v Jinonicích.

Pro kompletní informace o festivalu Jeden svět, připravovaných projekcích i programech doporučujeme navštívit oficiální stránky projektu.

Související